Subsidie voor internationalisering

Wilt u leerlingen verder voorbereiden op de internationale samenleving? De subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs kan hierbij helpen.

Vanaf 1 november 2021 kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs aanvragen voor activiteiten in 2022. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat internationalisering is verankerd in het schoolbeleid.

U kunt de subsidie online aanvragen. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en de subsidie wordt verstrekt tot het plafond is bereikt.