Eerste Kamer akkoord met afschaffing lerarenregister

Het verplicht lerarenregister wordt uit de wet gehaald, maar het professioneel statuut blijft bestaan. Dat is de uitkomst van de behandeling van een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop en Kwint in de Eerste Kamer op 16 november 2021.

Professioneel statuut

Met het professioneel statuut kunnen de schoolleiding en het onderwijzend personeel afspraken maken over de professionele ruimte van de leraar en over de manier waarop zij meedenken over onderwijskundig beleid. Dit is een belangrijk aspect van de professionele cultuur op scholen.