Handreiking onderwijs Oekraïense vluchtelingen, langetermijnaanpak corona en ander nieuws voortgezet onderwijs

Handreiking voor onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne

Samen staan we voor een grote opgave om kinderen en jongeren uit Oekraïne onderwijs te bieden. Er is grote waardering voor de vele mensen in en rond het onderwijs die zich inzetten om hen naar school te laten gaan. Om scholen en gemeenten te ondersteunen bij de vraagstukken die hieruit voortkomen is er een handreiking opgesteld. 

Handreiking voor onderwijs aan vluchtelingen uit Oekraïne

Onderwijs openhouden centraal bij corona-draaiboeken lange termijn

Hoe kan het onderwijs zo goed en veilig mogelijk door blijven gaan als het coronavirus weer opleeft? Het ministerie van OCW heeft de afgelopen periode hierover gesproken met onder andere schoolbesturen, docenten, jongeren, ouders en wetenschappers om zo te komen tot hoofdlijnen van een langetermijnaanpak COVID-19. Ook vragen we personeel, ouders, leerlingen en bestuurders mee te doen aan een peiling om ervaringen op te halen. 

Openhouden van onderwijs centraal bij corona-draaiboeken lange termijn

Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022

Ook dit jaar ontvangen scholen compensatie voor de extra werklast bij het eindexamen vanwege de coronamaatregelen. Scholen in regio Midden ontvangen extra compensatie omdat een deel van de werkzaamheden plaatsvindt in de eerste week van de zomervakantie.

Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022

Verlenging subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort schooljaar 2022-2023

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt met een jaar verlengd. Bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen voor om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs in het schooljaar 2022-2023 aan te pakken. De minister stelt € 15,439 miljoen subsidie beschikbaar.

Verlenging subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort schooljaar 2022-2023

Minister roept scholen op ouders voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage

Een kwart van de ouders is bang dat hun kind wordt uitgesloten van extra activiteiten als ze de ouderbijdrage niet betalen. Ook denken ze dat ze het moeten motiveren als ze de bijdrage niet kunnen of willen betalen. Daarom roept minister Wiersma scholen op om ouders goed voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage.  Hierover heeft hij alle scholen een brief gestuurd.

Minister roept scholen op ouders voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage

Privacyconvenant 4.0 klaar voor gebruik

Op 13 april 2022 is versie 4.0 van het Privacyconvenant gepubliceerd. Het Privacyconvenant helpt scholen bij het maken van afspraken over privacy met leveranciers van digitale leermiddelen, toetsen en andere educatieve software. In de nieuwe versie zijn inzichten en jurisprudentie rondom de AVG verwerkt. Scholen moeten vanaf nu een nieuwe verwerkersovereenkomst gebruiken wanneer zij een contract met een leverancier sluiten of verlengen. U vindt hier meer informatie.

Privacyconvenant 4.0 klaar voor gebruik

Meld u aan voor de dialoogdagen Governance Passend Onderwijs 11 en 13 mei

Op 11 en 13 mei vinden de dialoogdagen Governance passend onderwijs plaats in Ede. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Tijdens de dialoogdagen gaat een diverse groep, waaronder leraren, in gesprek over de rollen en regels van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen bij passend onderwijs. U kunt zich hier aanmelden.

Meld u aan voor de dialoogdagen Governance Passend Onderwijs

Webinar doorontwikkeling menukaart Nationaal Programma Onderwijs op 13 mei

De menukaart met effectieve interventies van het Nationaal Programma Onderwijs is uitgebreid. Er zijn enkele interventies  toegevoegd en een aantal interventies is aangepast. Deze wijzigingen zijn per 1 april doorgevoerd. Het ministerie van OCW organiseert op 13 mei van 15.00 tot 16.00 uur samen met het NRO een webinar over de doorontwikkeling van de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs en onderwijskennis.nl.

Webinar doorontwikkeling menukaart Nationaal Programma Onderwijs op 13 mei

Informatiebijeenkomst alternatieve examinering nieuwkomers in het vak Nederlands 19 mei

Op 19 mei is er een informatiebijeenkomst over  het experiment alternatieve examinering van nieuwkomers in het vak Nederlands. In deze bijeenkomst hoort u meer over het experiment en de eerste resultaten en over de mogelijkheid om aan het experiment deel te nemen.  U kunt zich nog aanmelden voor de bijeenkomst.

Informatiebijeenkomst alternatieve examinering van nieuwkomers in het vak Nederlands

Dialoogsessie Nationaal Programma Onderwijs voor schoolleiders en coördinatoren

Nu we een jaar onderweg zijn met het Nationaal Programma Onderwijs leeft bij veel scholen de behoefte aan uitwisseling van ervaringen en inspirerende voorbeelden. Omdat we elkaar eindelijk weer fysiek kunnen treffen, organiseert OCW daarom op woensdag 29 juni van 13:00 tot 17:30 uur een dialoogsessie voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren uit het funderend onderwijs. Bent u op zoek naar inspiratie en wilt u graag uw ervaringen delen? Meld u dan aan via dit mailadres.

NP Onderwijs Dialoogsessie voor schoolleiders en NP Onderwijs-coördinatoren

Doe mee met MDT!

Wilt u uw leerlingen de kans geven om zich breder te oriënteren op de samenleving? Om burgerschap en LOB te oefenen in de praktijk? Sluit u dan aan bij het brede netwerk van de maatschappelijke diensttijd (MDT) dat werkt aan talentontwikkeling, sociale cohesie en brede vorming van jongeren.

Doe mee met MDT!

Webinar 'Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?' op 19 mei

DUO organiseert op 19 mei om 19:30 uur het webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’. In het webinar wordt uitgelegd wat studiefinanciering is, waarop (aankomende) mbo-studenten recht hebben en hoe ze studiefinanciering kunnen aanvragen. Ook is het webinar over studiefinanciering in het hoger onderwijs nog terug te kijken.

Webinar ‘Studiefinanciering mbo: hoe werkt het?’

MR-starterskit: toolkit voor beginnende MR-leden

Wat komt er allemaal kijken bij het medezeggenschapswerk en wie is waarvoor verantwoordelijk? Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een MR-starterskit ontwikkeld. In deze toolkit vindt u alle informatie voor een vliegende start in de MR, zoals inspirerende video’s, artikelen en handreikingen met handige tips, overzichtelijke infographics en informerende podcasts.

MR-starterskit: toolkit voor beginnende MR-leden

Meld uw school aan voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval

Organisaties en bedrijven met gescheiden verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval kunnen zich aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval. Een brede groep organisaties, waaronder scholen voor primair en voortgezet onderwijs, komt hiervoor in aanmerking. Aanmelden kan tot 18 mei 2022 bij dit loket.

Aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval

Deel uw kennis en ervaring bij het Ontwikkeling Telt Festival

Hoe stimuleren we leesplezier bij kinderen? Hoe vergroten we de ouderbetrokkenheid? Hoe vormen we sterke samenwerkingsverbanden met andere partijen in het veld? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het Ontwikkeling Telt Festival op 22 september en 13 oktober. U kunt één van de sprekers zijn en uw kennis of best practice delen. Hiervoor kunt u uw voorstel insturen voor 23 mei.  Wilt u zich liever aanmelden als deelnemer? Dat kan ook via deze link.

Deel uw kennis en ervaring tijdens het ‘Ontwikkeling Telt Festival’

Opleiding VO-managementcoach van de VO-academie dit najaar weer van start

Op 8 september 2022 begint de achtste tranche van de  opleiding VO-managementcoach, georganiseerd door de VO-academie. Er is plek voor 25 ervaren bestuurders en schoolleiders die zich willen ontwikkelen tot gecertificeerd coach en die deze kennis en expertise vervolgens willen inzetten om collega’s in de sector te ondersteunen in bij hun professionalisering. 

Opleiding VO-managementcoach van de VO-academie dit najaar weer van start

Afzender

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag