Webinars over de doorstroomtoets, subsidie ventilatie en ander nieuws primair onderwijs

In deze eerste nieuwsbrief PO van 2023 vindt u informatie over verschillende interessante bijeenkomsten, waaronder webinars over de doorstroomtoets en een conferentie over burgerschap. Ook vragen we uw aandacht voor de wetenschappelijke curriculumcommissie: we zijn op zoek naar twee nieuwe leden.

De volgende nieuwsbrief PO verschijnt op 16 februari.

Deel uw ervaringen met afstandsonderwijs

Wat kunnen we leren van de ervaringen met afstandsonderwijs tijdens de schoolsluitingen? In opdracht van het ministerie van OCW wordt  er onderzoek gedaan naar de ervaring van scholen en ouders met afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis. We zoeken basisscholen die aan het onderzoek willen meedoen.

Oproep: deel uw ervaringen met afstandsonderwijs

Werken aan een divers schoolteam?

Vindt u het belangrijk dat uw school een afspiegeling vormt van de samenleving, de buurt en de leerlingen? Met de Alliantie ‘Divers voor de klas’ kunt u nu werken aan een diverser schoolteam. De alliantie biedt een diversiteitsscan, een kennisnetwerk, veel goede voorbeelden en persoonlijke support.

Werken aan een divers schoolteam?

Basissubsidie maatwerkregeling ventilatie weer opengesteld

Er komt een tweede aanvraagronde voor de basissubsidie van de maatwerkregeling ventilatie. Schoolbesturen kunnen de basissubsidie van 20 januari tot en met 30 april 2023 aanvragen bij DUS-I. Daarnaast loopt tot en met 31 maart 2023 nog de derde aanvraagronde van de vangnetsubsidie van de maatwerkregeling.

Basissubsidie maatwerkregeling ventilatie weer opengesteld

Aanpak lerarentekort: inspirerende videovoorbeelden uit de praktijk

Het lerarentekort heeft veel verschillende oorzaken en er zijn veel manieren hoe u hiermee kunt omgaan. Om te laten zien hoe andere onderwijsinstellingen dit probleem aanpakken, komt er een vijfdelige videoreeks van inspirerende voorbeelden. De eerste video kunt u nu bekijken. Hierin staat Stichting kom leren in het middelpunt: deze stichting werkt intensief samen in de regio en stimuleert leraren om zich te ontwikkelen.

Aanpak lerarentekort: inspirerende videovoorbeelden uit de praktijk

OCW zoekt leden voor de wetenschappelijke curriculumcommissie

Het ministerie van OCW is op zoek naar twee nieuwe leden voor de wetenschappelijke curriculumcommissie. Wilt u bijdragen aan een toekomstgericht curriculum? Lees dan snel verder! Geïnteresseerden kunnen tot en met 3 februari reageren.

OCW zoekt leden voor de wetenschappelijke curriculumcommissie

Nieuwe leidraad: seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs neemt toe. Voor bestuurders en schoolleiders is het belangrijk om te weten wat zij daartegen kunnen en soms moeten ondernemen. De nieuwe leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’ geeft een overzicht van maatregelen die scholen kunnen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en informatie over hoe te handelen bij (vermoedens van) incidenten.

Nieuwe leidraad over het voorkomen van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

Sneller financiële maatregelen bij onvoldoende kwaliteit

Wanneer de inspectie tekortkomingen heeft vastgesteld, is het belangrijk dat de onderwijskwaliteit snel verbetert. Dit is in het belang van de leerlingen en studenten. Daarom geldt sinds 1 januari 2023 de aangepaste Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen. Voldoet een bestuur niet aan een herstelopdracht? Dan kan de inspectie een bekostigingssanctie opleggen.

Sneller financiële maatregelen bij onvoldoende kwaliteit

OCW Dichtbij: Nationaal Programma Onderwijs onder de loep

Doet uw school ook mee? Van eind januari tot en met half maart) komt het ministerie van OCW langs in negen steden door heel het land om samen met onderwijsprofessionals uit het po, vo, so, sbo en vso het Nationaal Programma Onderwijs onder de loep te nemen: wat leren we van de afgelopen periode? Meld u hier aan voor een van de bijeenkomsten!

OCW Dichtbij: Nationaal Programma Onderwijs onder de loep

Praat mee over veilig en vrij onderwijs

We nodigen docenten en schoolleiders uit het po en vo van harte uit om op 25 januari hun ervaringen en gedachten over vrij en veilig onderwijs met ons te delen. We willen de input gebruiken voor het wetsvoorstel over dit thema.

Praat mee over veilig en vrij onderwijs

Webinar: meedoen aan onderzoek naar veelbelovende interventies?

Heeft uw school interesse om in schooljaar 2023-2024 mee te doen aan onderzoek naar de effectiviteit van veelbelovende interventies? Meld u dan aan voor de online informatiebijeenkomst op 25 januari. Het gaat om interventies om de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling te versterken, zoals bijvoorbeeld een methode om lees- of rekenachterstanden aan te pakken, een positief klassenklimaat te bevorderen of de motorische ontwikkeling te stimuleren.

Informatiebijeenkomst 25 januari: meedoen aan onderzoek naar veelbelovende interventies?

Conferentie ‘Breed gesprek: governance en (mede)zeggenschap’

Wilt u helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Meld u dan aan voor de conferentie ‘Breed gesprek: governance en (mede)zeggenschap’ op 23 maart in Amersfoort. Tijdens de interactieve conferentie gaan we met alle aanwezigen in gesprek en toetsen we de voorlopige resultaten van het onderzoek over governance en (mede) zeggenschap.

Uitnodiging conferentie breed gesprek governance en (mede) zeggenschap op 23 maart in Amersfoort

Webinars over de doorstroomtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de eindtoets een doorstroomtoets en is er één week waarin alle leerlingen uit groep 8 zich aanmelden voor de middelbare school. Op 21 februari en 2 maart kunt u een webinar volgen over deze en andere veranderingen door de nieuwe wet doorstroomtoetsen po.

Webinars over de doorstroomtoets