Werken aan een divers schoolteam?

Vindt u het belangrijk dat uw school een afspiegeling vormt van de samenleving, de buurt en de leerlingen? Met de Alliantie ‘Divers voor de klas’ kunt u nu werken aan een diverser schoolteam.

Met de Alliantie ‘Divers voor de klas’ kunt u nu werken aan een diverser schoolteam. De alliantie biedt diversiteitsscans, een kennisnetwerk, veel goede voorbeelden en persoonlijke support.

Bent u geïnteresseerd? Lees de flyer, bekijk deze website of ga aan de slag met de diversiteitsscans.

De Alliantie Divers voor de klas is een samenwerkingsverband van het ministerie van OCW, Meestert!, het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), de Vereniging Hogescholen en de PO-raad.