OCW zoekt leden voor de wetenschappelijke curriculumcommissie

Het ministerie van OCW is op zoek naar twee nieuwe leden voor de wetenschappelijke curriculumcommissie. Wilt u bijdragen aan een toekomstgericht curriculum? Lees dan snel verder! Geïnteresseerden kunnen tot en met 3 februari 2023 reageren.

In opdracht van het ministerie van OCW werkt het expertisecentrum SLO aan een actualisatie van het curriculum. Een toekomstgericht curriculum bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt en op hun deelname aan de maatschappij.

Met de actualisatie brengen we de onderwijsinhoud bij de tijd, versterken we de doorlopende leerlijnen van primair naar voortgezet onderwijs, dringen we de ervaren overladenheid van het curriculum terug en bevorderen we gelijke kansen voor alle leerlingen. Op dit moment actualiseert SLO de kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale vaardigheden en de eindtermen voor de vakgebieden Nederlands, Moderne vreemde talen, Fries, Klassieke talen, wiskunde havo/vwo, maatschappijleer en natuurwetenschappelijke vakken.

Onafhankelijke wetenschappelijke commissie

De curriculumcommissie is een onafhankelijke wetenschappelijke commissie die de actualisatie in de gaten houdt en die de minister adviseert over de inhoud en het proces van de curriculumbijstelling. De adviezen van de commissie vindt u hier.

De komende periode zal de commissie nagaan of de ontwikkelde kerndoelen en eindtermen voldoen aan de doelstellingen van de curriculumbijstelling. Daarnaast zal de commissie de eigen werkwijze en het proces van de curriculumbijstelling evalueren. Dit is belangrijk vanwege het voornemen een systeem voor periodiek curriculumonderhoud in te richten.

Nieuwe leden gezocht

Na ruim twee jaar verlaten twee leden de wetenschappelijke curriculumcommissie en is het ministerie van OCW op zoek naar twee nieuwe leden. Heeft u ervaring met onderwijsonderzoek en bent u deskundig op het terrein van curriculumsystematiek of van governance? Dan nodigen we u van harte uit om te reageren.

Bekijk hier de wervingstekst en meer informatie over de procedure.