Sneller financiële maatregelen bij onvoldoende kwaliteit

Wanneer de inspectie tekortkomingen heeft vastgesteld, is het belangrijk dat de onderwijskwaliteit snel  verbetert. Dit is in het belang van de leerlingen en studenten. Daarom geldt sinds 1 januari 2023 de aangepaste Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen.

Voldoet een bestuur niet aan een herstelopdracht? Dan kan de inspectie een bekostigingssanctie opleggen.

U vindt hier meer informatie.