Nieuwsbrief MBO

In deze nieuwsbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) houden wij je – door een selectie van het nieuws van de afgelopen periode – op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector mbo en de uitvoering van dit beleid. Zo vind je in deze nieuwsbrief onder meer de laatste ontwikkelingen rondom Leven Lang Ontwikkelen (LLO), de corona-crisis, examinering en diplomering. Ook stippen we enkele interessante evenementen aan.

Het volgende nummer van de nieuwsbrief verschijnt in april 2021.

Henrike Karreman nieuwe directeur MBO bij het ministerie van OCW

Op 1 januari 2021 is Henrike Karreman gestart als directeur MBO bij het ministerie. In deze nieuwsbrief stelt ze zichzelf voor.

Door corona vraagt het wat extra creativiteit om elkaar te leren kennen. Ik vertel dan ook graag in deze nieuwsbrief iets over mijn achtergrond. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het middelbaar beroepsonderwijs zijn voor mij een heel nieuw veld. Van huis uit heb ik wel hart voor het onderwijs, als dochter van een onderwijzeres en de directeur van een basisschool. Ik ben politicoloog en heb de afgelopen jaren bij het ministerie van Justitie en Veiligheid gewerkt. Recht raakt mensen en dat is voor mij altijd een belangrijke drijfveer geweest voor het werken bij Justitie en Veiligheid. Nu verplaatst mijn werk zich van de toegang tot het recht naar de toegang tot onderwijs voor iedereen. Een mooi en belangrijk maatschappelijk thema.

Henrike Karreman nieuwe directeur MBO bij het ministerie van OCW

Versoepelingen voor het mbo

Elke mbo-student mag weer ten minste één dag per week naar school. De al bestaande uitzondering op de avondklok voor het afnemen van examens is uitgebreid met de mogelijkheid om ook praktijklessen in de avond te volgen. Deze en andere versoepelingen gelden sinds begin maart. In dit bericht lees je meer over de versoepelingen. Nog meer informatie vind je sinds 17 maart in een aangepast servicedocument (versie 5.1) van de minister van OCW en de MBO Raad. Verder is er eind maart een Webinar over de mogelijkheden rondom alternatieve stages.

Versoepelingen voor het mbo

Oproep aan mbo-scholen: geef geen negatieve BSA's af

Demissionair minister Van Engelshoven roept alle mbo-opleidingen op dit jaar geen negatieve bindende studieadviezen (BSA’s) af te geven aan studenten. Mbo-studenten staan in het studiejaar 2020-2021 door de coronamaatregelen immers voor grote uitdagingen. Door de impact hiervan op de studievoortgang is het  voor opleidingen nagenoeg onmogelijk aan de vereisten voor het afgeven van een negatief BSA te voldoen. Daarbij is het door de maatregelen lastiger studenten optimaal te begeleiden naar een nieuwe opleiding.

Oproep aan mbo-scholen: geef geen negatieve BSA's af

Handreiking medezeggenschap tijdens de corona-crisis

Tijdens de corona-crisis kan het voor studentenraden lastig zijn om hun rechten goed uit te oefenen. Daarom heeft de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een handreiking opgesteld over deze rechten. In de handreiking staan ook concrete voorbeelden over coronagerelateerde onderwerpen waarop studentenraden instemmings- en adviesrecht hebben.

Handreiking medezeggenschap tijdens de corona-crisis

Inwerkingtreding omkeerregeling uitgesteld

De omkeerregeling, waarbij op mbo niveau 4 het examenonderdeel Nederlandse taal op één niveau lager mag worden afgesloten, zou oorspronkelijk per 1 augustus 2021 in werking treden. Deze datum blijkt niet haalbaar te zijn. De wettelijke grondslag van de omkeerregeling ligt in de Wet Taal en Toegankelijkheid. De Eerste Kamer zou deze wet dit voorjaar behandelen, maar heeft haar controversieel verklaard vanwege de demissionaire status van het kabinet. Het wetsvoorstel wordt pas weer behandeld als er een nieuw kabinet gevormd is.

Inwerkingtreding omkeerregeling uitgesteld

Aanvragen lerarenbeurs 2021

Wil je als docent een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen? Dan kun je van 1 april 2021 tot en met 15 mei 2021 de lerarenbeurs aanvragen. Dit kan via de site van DUO. De toekenningen worden uiterlijk eind juni 2021 bekendgemaakt. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het po, (v)so, vo, mbo en hbo. Met de beurs kun je een vergoeding verstrekt krijgen voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2021-2022. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven.

Aanvragen lerarenbeurs 2021

Internetconsultatie herijkte rekeneisen en aanpassing sbu keuzedelen middenkaderopleiding

Het besluit waarmee de herijkte rekeneisen worden ingevoerd in het mbo, ligt voor ter internetconsultatie. In dit besluit is ook de aanpassing van de omvang van de keuzedelen voor de middenkaderopleidingen meegenomen. Deze internetconsultatie vind je via www.internetconsultatie.nl/rekeneisen. Je kunt tot en met 2 april 2021 op het conceptbesluit reageren.

Internetconsultatie herijkte rekeneisen en aanpassing sbu keuzedelen middenkaderopleiding

Update gemeentelijke en regionale gegevens over onderwijs

De regioscanner onderwijs presenteert in enkele figuren een groot aantal cijfers over het onderwijs op gemeentelijk en regionaal niveau. De nadruk ligt daarbij op het middelbaar beroepsonderwijs. Maar er zijn gegevens van de andere onderwijssectoren opgenomen. De gemeentelijke gegevens worden  een dezer dagen aangevuld met die van het huidige studiejaar. De update van de regionale gegevens volgt daarna.

Update gemeentelijke en regionale gegevens over onderwijs

Ontwikkeling Telt Festival!

Staan 20, 21 en 22 april 2021 al rood omcirkeld in je agenda? Want dan vindt het driedaagse (online) Ontwikkeling Telt Festival plaats! Diverse sprekers uit de hele breedte van het veld delen tijdens dit niet te missen festival hun inspirerende ervaringen en meest recente kennis. Het is hiermee dé (digitale) ontmoetingsplaats voor iedereen die geïnteresseerd is in LLO en het ontwikkelen van basisvaardigheden. Meer over het festival lees je in dit bericht; aanmelden kan nu al via www.ontwikkelingteltfestival.nl/registreren/.

Ontwikkeling Telt Festival!

Directie MBO zoekt combibaner per september 2021

Sinds een aantal jaren werken er bij de directie MBO een of meerdere combibaners, met als doel de onderwijspraktijk en het beleid beter te verbinden. Dit is ook voor de combibaner een waardevolle leerervaring. We zijn op zoek naar een nieuwe combibaner per september 2021. Het is voor tenminste een jaar met de mogelijkheid op verlenging. Dus lijkt het je leuk om naast je huidige werk bij een mbo-instelling voor 2 of 3 dagen per week bij ons aan de slag te gaan ? Bekijk dan deze vacature en reageer voor 31 maart 2021!

Directie MBO zoekt combibaner per september 2021

Aanmelden digitale praktijkspiegel mbo

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert een aantal keer per jaar een ‘Denk mee met OCW-bijeenkomst’, ook wel bekend als de Praktijkspiegel. Eerstvolgende Praktijkspiegel is op woensdag 24 maart van 14:45 tot 17:00 uur. Docenten en schoolleiders gaan wederom in gesprek met beleidsmedewerkers over onderwijsbeleid. Tijdens de bijeenkomst staan verschillende actuele thema’s centraal. We vinden het erg belangrijk om docenten en schoolleiders direct bij het beleidsproces te betrekken. Schrijf je dus snel in via deze link.

Aanmelden digitale praktijkspiegel mbo

Ideas on Stage: verkiezing Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider in een ander jasje

Voor de circa 500.000 mbo-studenten in ons land is leren in de praktijk een onmisbaar deel van hun opleiding. Om het belang daarvan te onderstrepen heeft het ministerie van OCW al in 1996 de verkiezing beste leerbedrijf ingesteld. Sinds 2009 krijgt ook de beste praktijkopleider een prijs. In deze  coronagekleurde tijd waarin veel anders dan anders is, steekt de verkiezing in een ander jasje: Ideas on Stage. Welk leerbedrijf en welke praktijkopleider mag van jou straks in the spotlights staan?

Ideas on Stage: verkiezing Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider in een ander jasje

Week van het geld nu ook in het mbo

Van 22 t/m 26 maart 2021 vieren we voor de 10e keer de Week van het geld. Dit jaar is er voor het eerst ook een speciaal programma voor het mbo. Studio Week van het geld zendt dagelijks online content uit voor in de klas. Zo zijn er onder meer geldlessenproeverijen en een talkshow met het Nibud over 5 dingen die je moet regelen als je 18 jaar wordt. Doe mee en bekijk hier het aanbod voor het mbo.

Week van het geld nu ook in het mbo

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag