Versoepelingen voor het mbo

Elke mbo-student mag weer ten minste één dag per week naar school. De al bestaande uitzondering op de avondklok voor het afnemen van examens is uitgebreid met de mogelijkheid om ook praktijklessen in de avond te volgen. Deze en andere versoepelingen gelden sinds begin maart. In dit bericht lees je meer over de versoepelingen. Nog meer informatie vind je sinds 17 maart in een aangepast servicedocument (versie 5.1) van de minister van OCW en de MBO Raad. Verder is er eind maart een Webinar over de mogelijkheden rondom alternatieve stages.

Eindelijk weer naar school. Praktijklessen in de avond. Sinds maart is er gelukkig steeds meer fysiek onderwijs mogelijk. Zo geldt, naast de versoepelingen in het mbo, voor studenten in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) vanaf begin maart een uitzondering op de avondklok voor het volgen van voorbereidende lessen in aanloop naar examens en tentamens. Daarnaast blijft gelden dat studenten naar school mogen voor praktijklessen en examens en dat kwetsbare studenten naar school kunnen komen.

Uitzonderingen op ‘anderhalve meter afstand’-regel

Uiteraard blijven de RIVM-richtlijnen wel leidend, zoals de 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes in loopruimtes. Met name de ‘anderhalve meter afstand’-regel kan voor logistieke puzzels zorgen, nu er voor scholen mogelijkheden zijn om meer fysiek onderwijs aan te bieden. Bij sommige praktijklessen is het door de aard van het beroep waartoe opgeleid wordt niet mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Bijvoorbeeld bij de praktijklessen van de kappersopleiding. Voor deze lessen geldt een uitzondering op de ‘anderhalve meter afstand’-regel. De school kan dan gebruikmaken van de relevante brancheprotocollen.

Servicedocument 5.1 en Webinar alternatieve stages

Het ministerie van OCW en de MBO Raad hebben 17 maart een update van het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19 (versie 5.1) bekendgemaakt. Hierin worden de versoepelingen meegenomen en de consequenties van de versoepelingen voor het mbo-onderwijs. Verder wordt op 31 maart a.s. vanuit het kennispunt Onderwijs en Examinering in samenwerking met OCW een Webinar aangeboden over alternatieve stages binnen de kaders van het servicedocument. De kaders voor alternatieve stages blijven in servicedocument versie 5.1 gelijk aan de kaders uit versie 5.0. Verschillende scholen delen tijdens het Webinar hun ervaringen met alternatieve stages. Je kunt je via deze link aanmelden voor dit Webinar.