Henrike Karreman nieuwe directeur MBO bij het ministerie van OCW

Op 1 januari 2021 is Henrike Karreman gestart als directeur MBO bij het ministerie. In deze nieuwsbrief stelt ze zichzelf voor.


Door corona vraagt het wat extra creativiteit om elkaar te leren kennen. Ik vertel dan ook graag in deze nieuwsbrief iets over mijn achtergrond. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het middelbaar beroepsonderwijs zijn voor mij een heel nieuw veld. Van huis uit heb ik wel hart voor het onderwijs, als dochter van een onderwijzeres en de directeur van een basisschool. Ik ben politicoloog en heb de afgelopen jaren bij het ministerie van Justitie en Veiligheid gewerkt. Recht raakt mensen en dat is voor mij altijd een belangrijke drijfveer geweest voor het werken bij Justitie en Veiligheid. Nu verplaatst mijn werk zich van de toegang tot het recht naar de toegang tot onderwijs voor iedereen. Een mooi en belangrijk maatschappelijk thema.

De mens centraal

In alle opgaven waarop ik me de afgelopen jaren heb gericht, heb ik steeds geprobeerd het perspectief van mensen om wie het beleid draait centraal te stellen. In deze kabinetsperiode heb ik dit gedaan als programmadirecteur voor het vernieuwen van de rechtsbijstand; daarvoor als hoofd slachtofferbeleid en hoofd jeugdbescherming en als programmamanager bij de aanpak van strafrechtelijke recidive.

Preventie

Vaak kwam ik in mijn justitiewerk tot de conclusie dat de sleutel bij preventie ligt: als je maatschappelijke problemen bij de kern wilt aanpakken, moet je er vroeg bij zijn. Het onderwijs speelt hierin een enorm belangrijke rol. Hier stomen we immers jongeren klaar voor de arbeidsmarkt. We werken aan burgerschap voor de toekomst, aan kansengelijkheid. Ik verheug me erop om de komende jaren met jullie te zorgen dat de mbo-instellingen in Nederland goed zijn toegerust om die belangrijke rol te kunnen vervullen, nu en in de toekomst.

Werken aan perspectief voor mbo’ers

In mijn eerste OCW-weken stond veel van het werk in het teken van corona. Het is mooi dat we met het Nationaal Programma Onderwijs de ruimte hebben gekregen om de komende tijd te werken aan perspectief voor mbo’ers. Naast de uitwerking van het programma richt ons werk in Den Haag zich, nu de Tweede Kamerverkiezingen zijn gehouden, op de formatie en de voorbereiding van de komst van een nieuw kabinet. Nieuwe bewindspersonen komen dan met een nieuwe agenda voor het mbo. Een mooie uitdaging om daar de komende jaren met jullie aan te gaan werken. Graag tot ziens, online of in levende lijve!

Henrike Karreman nieuwe directeur MBO
Beeld: Jurgen Huiskes