Handreiking medezeggenschap tijdens de corona-crisis

Tijdens de corona-crisis kan het voor studentenraden lastig zijn om hun rechten goed uit te oefenen. Daarom heeft de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) een handreiking opgesteld over deze rechten. In de handreiking staan ook concrete voorbeelden over coronagerelateerde onderwerpen waarop studentenraden instemmings- en adviesrecht hebben.

In het servicedocument Corona is ook aandacht voor de rechten van de medezeggenschap. Toch kan deze JOB-handreiking interessant zijn voor schoolbesturen. Klik hier om naar de handreiking te gaan.