Update gemeentelijke en regionale gegevens over onderwijs

De regioscanner onderwijs presenteert in enkele figuren een groot aantal cijfers over het onderwijs op gemeentelijk en regionaal niveau. De nadruk ligt daarbij op het middelbaar beroepsonderwijs. Maar er zijn gegevens van de andere onderwijssectoren opgenomen. De gemeentelijke gegevens worden  een dezer dagen aangevuld met die van het huidige studiejaar. De update van de regionale gegevens volgt daarna.

Onderwijs in de regio mbo