Oproep aan mbo-scholen: geef geen negatieve BSA's af

Demissionair minister Van Engelshoven roept alle mbo-opleidingen op dit jaar geen negatieve bindende studieadviezen (BSA’s) af te geven aan studenten. Mbo-studenten staan in het studiejaar 2020-2021 door de coronamaatregelen immers voor grote uitdagingen. Door de impact hiervan op de studievoortgang is het voor opleidingen nagenoeg onmogelijk aan de vereisten voor het afgeven van een negatief BSA te voldoen. Daarbij is het door de maatregelen lastiger studenten optimaal te begeleiden naar een nieuwe opleiding.

Ook uitstel van het negatieve BSA is volgens minister Van Engelshoven geen optie, omdat volgens de wet alleen een BSA na 9 maanden en tot de 12de maand na de start van de studie gegeven mag worden. De minister vraagt de mbo-opleidingen wel intensief in gesprek te blijven met de studenten over de studievoortgang.  

Meer weten?

Meer over de voorwaarden en bepalingen rondom BSA’s is te vinden in het servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19, versie 5.1 van 17 maart 2021.