Internetconsultatie herijkte rekeneisen en aanpassing sbu keuzedelen middenkaderopleiding

Het besluit waarmee de herijkte rekeneisen worden ingevoerd in het mbo, ligt voor ter internetconsultatie. In dit besluit is ook de aanpassing van de omvang van de keuzedelen voor de middenkaderopleidingen meegenomen. Deze internetconsultatie vind je via https://www.internetconsultatie.nl/rekeneisen. Je kunt tot en met 2 april 2021 op het conceptbesluit reageren.

Inhoud besluit rekeneisen

Samen met de mbo-sector is er een nieuwe koers voor rekenen in het mbo uitgestippeld. Een aantal onderdelen van deze koers moet worden vastgelegd in wet- en regelgeving. Hiervoor is een conceptbesluit opgesteld. Met het besluit wordt vastgelegd dat er voor mbo-niveaus 2, 3 en 4 herijkte rekeneisen gelden waarop onderwijs en examinering gebaseerd moeten worden. Deze rekeneisen vervangen de huidige inhoud van de referentieniveaus rekenen. Daarnaast regelt het besluit dat de hoogte van het behaalde resultaat voor rekenen voor mbo-niveaus 2, 3 en 4 gaat meetellen in de slaag/zakbeslissing. Voor de entreeopleiding (mbo-niveau 1) wordt bepaald dat de rekenontwikkeling in beeld moet zijn gebracht, met daarbij een beeld van de beheersing aan het einde van de entreeopleiding. Als laatste regelt dit besluit dat het examenonderdeel rekenen uitsluitend wordt geëxamineerd middels instellingsexamens.

Omvang sbu middenkaderopleidingen

Dit besluit regelt tevens een aanpassing van het aantal sbu voor keuzedelen voor middenkaderopleidingen. De keuzedeelverplichting die geldt voor een middenkaderopleiding die meer dan 3 studiejaren mag duren, wordt voortaan aangesloten bij de keuzedeelverplichting die geldt voor alle reguliere middenkaderopleidingen. Dat betekent dat deze verplichting niet langer 960 sbu, maar 720 sbu omvat. Deze aanpassing komt onder andere voort uit de veranderaanpak keuzedelen.