Aanvragen lerarenbeurs 2021

Wil je als docent een opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen? Dan kun je van 1 april 2021 tot en met 15 mei 2021 de lerarenbeurs aanvragen. Dit kan via de site van DUO. De toekenningen worden uiterlijk eind juni 2021 bekendgemaakt. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het po, (v)so, vo, mbo en hbo. Met de beurs kun je een vergoeding verstrekt krijgen voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2021-2022. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven.

Rangschikking en toekenning aanvragen

In totaal is voor de lerarenbeurs in studiejaar 2021-2022 een budget van € 46,8 miljoen beschikbaar. De ingediende aanvragen worden gerangschikt en toegekend volgens deze volgorde:

  1. herhaalaanvragen (voor het tweede of derde studiejaar)
  2. initiële aanvragen die in 2020 zijn afgewezen vanwege het bereikte subsidieplafond
  3. nieuwe initiële aanvragen

De aanvragen worden in deze volgorde verwerkt totdat het subsidieplafond is bereikt. Pas als alle aanvragen binnen zijn, kunnen de aanvragen worden beoordeeld op voorrangsvolgorde. Heb je in 2020 een aanvraag ingediend die afgewezen is vanwege het bereikte subsidieplafond? Dan krijg je nu voorrang op andere initiële aanvragen.

Aanvraagtermijn

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2021. De toekenningen worden uiterlijk eind juni bekend gemaakt. Je kunt je aanvraag vanaf 1 april indienen via duo.nl.