Voortgezet Onderwijs

Met deze nieuwsbrief houdt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap u op de hoogte van beleidsontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en de uitvoering van dit beleid.

Afzender
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Frequentie
10 keer per jaar

55 edities

Nationaal Programma Onderwijs, subsidie doorstroomprogramma's en ander nieuws voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs | 2021 nummer 2

NIEUWSFLITS VO: Nationaal Programma Onderwijs

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. De coronacrisis ...

Voortgezet Onderwijs

Start sneltesten, subsidie vrijroosteren leraren en ander nieuws voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs | 2021 nummer 1

NIEUWSFLITS: Tot zeker 8 februari onderwijs op afstand

Vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het coronavirus blijven middelbare scholen en ...

Voortgezet Onderwijs

Schoolsluiting, besluit eindexamens en ander nieuws voortgezet onderwijs

Dit is de laatste nieuwsbrief VO van een veelbewogen jaar, dat abrupt eindigt met opnieuw een sluiting van de schoolgebouwen en ...

Voortgezet Onderwijs

NIEUWSFLITS: Onderwijs op afstand vanaf 16 december

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met tenminste 17 januari in het nieuwe jaar gaan de scholen in het basis- en voortgezet ...

Voortgezet Onderwijs

Extra hulp voor de klas, update eindexamens en ander nieuws voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs | 24 november 2020

Meldpunt schoolsluiting, website lesopafstand.nl vernieuwd en ander nieuws voortgezet onderwijs

Voortgezet Onderwijs

NIEUWSFLITS: Mondkapjes in het vo vanaf 5 oktober | Rapport over ventilatie op scholen

Met deze speciale nieuwsflits informeren wij u over gemaakte afspraken over mondkapjes in het onderwijs. Daarnaast informeren wij ...

Voortgezet Onderwijs

Oproep invullen vragenlijst Ventilatie op scholen tot en met 21 september

Eerder deze maand hebben alle schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs een vragenlijst ontvangen over hoe het ...

Voortgezet Onderwijs