Nieuwsflits VO: Voortgezet (speciaal) onderwijs weer open na kerstvakantie

 Op 10 januari 2022 gaan de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs weer open. Volgens het OMT is dat verantwoord.

Zelfde regels als voor de vakantie

Voor de scholen gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels:

  • Leerlingen en medewerkers met coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.
  • Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden.
  • Leerlingen en medewerkers dragen mondkapjes in de gang.
  • Voor alle leerlingen en alle medewerkers in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
  • Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), ouders blijven buiten de school, er wordt goed geventileerd en vergaderingen zijn online.