Versoepeling coronamaatregelen, subsidie doorstroomprogramma’s en ander nieuws voortgezet onderwijs

Het ministerie van OCW is benieuwd naar de lezers van de nieuwsbrief. Daarom staat in deze nieuwsbrief een link naar een korte vragenlijst. We hopen dat u de tijd wil nemen om ons te laten weten wat uw functie is en hoe u de nieuwsbrief waardeert. Het invullen kost slechts 5 minuten.

Doet u mee aan onze lezerspeiling?

Het ministerie van OCW is benieuwd naar de lezers van de nieuwsbrief. Daarom leggen we u graag deze korte vragenlijst voor. We hopen dat u de tijd wilt nemen om ons te laten weten wat uw functie is en hoe u de nieuwsbrief waardeert. Het invullen kost slechts 5 minuten.

Versoepeling coronamaatregelen in het onderwijs

De versoepelingen van de coronamaatregelen gelden ook voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarmee vervalt een groot deel van de huidige maatregelen. Het kabinet kiest ervoor om de versoepelingen in stappen in te voeren: het eerste deel gaat in per vrijdag 18 februari en het tweede per vrijdag 25 februari.

Versoepeling coronamaatregelen in het onderwijs

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Net zoals vorig jaar kunnen scholen aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot en met 30 april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Deelnemers zijn leerlingen die vanuit de thuissituatie of omgevingsfactoren buiten de school minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. Door hun deelname vergroten zij hun kennis, vaardigheden en motivatie.

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Uitbreiding pilot praktijkgericht programma voor gemengde en theoretische leerweg

De pilot praktijkgericht programma voor gl en tl wordt uitgebreid. Er is een nieuwe subsidieregeling waarmee vmbo-scholen met een gemengde en/of theoretische leerweg kunnen meedoen met het nieuwe praktijkgerichte programma Techniek en Innovatief Vakmanschap. Ook bevat de regeling nog twee andere subsidies. Scholen kunnen de subsidie van 28 februari tot en met 20 maart 2022 aanvragen.

Uitbreiding pilot praktijkgericht programma voor gemengde en theoretische leerweg

Aanpassingen eindexamen 2022

Vanwege de coronacrisis krijgen leerlingen in 2022 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Examenkandidaten kunnen ervoor kiezen om de centrale examens te spreiden over twee tijdvakken, krijgen een extra herkansing en mogen als ze daardoor kunnen slagen het eindcijfer van één vak niet laten meetellen. Ook wordt het beroepsgerichte profielvak in het vmbo dit jaar afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal examen.

Aanpassingen eindexamen 2022

Word examinator Staatsexamens vo

Voor de Staatsexamens voortgezet onderwijs is het College voor Toetsen en Examens op zoek naar eerste- en tweedegraads docenten die lesgeven aan examenklassen. Op dit moment is er vooral behoefte aan examinatoren voor de (kern)vakken: Nederlands (vooral vmbo), wiskunde (vooral havo/vwo), Engels en maatschappijleer. Bent u docent, heeft u belangstelling en heeft u  tijd in juni/augustus 2022, kijk dan op Word examinator Staatsexamens vo.

Word examinator Staatsexamens vo

Van eindtoets naar doorstroomtoets: wetsvoorstel aangenomen

Er komt een vaste aanmeldweek voor de middelbare school: vanaf schooljaar 2023-2024 moeten alle groep 8-leerlingen zich aanmelden in de week voor 1 april. Zo hebben alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur op het voor hen best passende niveau. Ook verandert de eindtoets in groep 8 in een doorstroomtoets, om te benadrukken dat scholen op meerdere momenten kijken hoe leerlingen ervoor staan. Het wetsvoorstel dat dit regelt is begin februari aangenomen door de Eerste Kamer. Hier kunt u meer informatie lezen. 

Van eindtoets naar doorstroomtoets: wetsvoorstel aangenomen

Visual - Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een bepalende stap voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Met een kansrijk schooladvies en een kansrijke plaatsing in het vo komen leerlingen op de plek terecht die past bij hun capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Deze visual geeft weer hoe u als leraar, intern begeleider, schoolleider of schoolbestuur, leerlingen zo goed mogelijk op weg kunt helpen.

Visual - Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

Extra hulp ventilatie

Minister Wiersma heeft met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie. Elk klaslokaal in het primair en voortgezet onderwijs krijgt een CO2-meter. Daarnaast is er een hulplijn beschikbaar waar scholen terecht kunnen met vragen over ventilatie (0800- 022 44 02) en een website. Scholen kunnen hulp vragen aan een spoeddienst van experts.

Extra hulp bij ventilatie

Stappenplan basisondersteuning passend onderwijs beschikbaar

Als onderdeel van de verbeteraanpak passend onderwijs is een stappenplan ontwikkeld dat scholen als hulpmiddel kunnen gebruiken wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Hierdoor weten leraren welke stappen ze kunnen doorlopen en weten ouders en leerlingen wat ze van de school mogen verwachten. Het stappenplan is hier te vinden.

Stappenplan basisondersteuning passend onderwijs beschikbaar

Nieuwe gids voor aankomend mbo-studenten met een chronische aandoening

In maart 2022 lanceert Stichting Zorgeloos naar School een praktische gids voor (aankomend) mbo-studenten met een chronische aandoening. De gids bevat informatie over verschillende sleutelmomenten in de schoolloopbaan, zoals de keuze voor het mbo, de start van de opleiding, stage en werk zoeken. Geïnteresseerden kunnen de gids aanvragen.

Nieuwe gids voor aankomend mbo-studenten met een chronische aandoening

Laat uw stem horen over de toekomst van het schoolleiderschap

Alle schoolleiders hebben onlangs een e-mail ontvangen met een link naar een online enquête van SRVO en de VO-raad over de toekomst van het schoolleiderschap. Met behulp van uw input bekijken zij hoe het Schoolleidersregister VO samen met schoolleiders kan worden  doorontwikkeld. Ook benutten ze uw input om verder richting te geven aan de invulling van een nieuw schoolleidersplatform. Vult u de vragenlijst in? Dit duurt circa 15 tot 20 minuten.

Geef uw mening: hoe ziet de toekomst van het schoolleiderschap eruit?

Pilot: rapportage over leergroei voor het voortgezet onderwijs

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) breidt uit met een pilot over leergroei in het voortgezet onderwijs. Scholen die aan de pilot deelnemen ontvangen een rapportage over de leergroei van hun leerlingen. Om deel te nemen kunnen besturen hun school of scholen tot en met 14 maart aanmelden.

Pilot: rapportage over leergroei voor het voortgezet onderwijs

Nieuw katern over burgerschap gepubliceerd

Leerlingen begeleiden in hun burgerschapsontwikkeling zodat zij volwaardig deel kunnen uitmaken van onze samenleving is een belangrijk onderdeel van burgerschapsonderwijs. Als schoolleider of bestuurder kunt u hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Een nieuw katern over burgerschap biedt inspiratie om burgerschapsonderwijs binnen uw organisatie verder vorm te geven.

Nieuw katern over burgerschap in het voortgezet onderwijs gepubliceerd

Als criminaliteit de school in komt: e-zine Stichting School & Veiligheid

Steekincidenten, wapenbezit en wapengebruik, het ronselen van jonge mensen voor criminele activiteiten, drugsdealen; het zijn zaken waar helaas ook scholen mee te maken kunnen krijgen. Het e-zine Als criminaliteit de school in komt biedt scholen tips en tools. Daarnaast is er een Checklist Wapencontrole beschikbaar voor scholen en een themapagina voor scholen.

Als criminaliteit de school in komt: e-zine Stichting School & Veiligheid

De Week van het geld: 28 maart tot 1 april

Van 28 maart tot en met 1 april is de 11e editie van de Week van het geld, een initiatief van het platform Wijzer in geldzaken ,met dit jaar als thema: van doekoe tot digi. Ook de wereld van geld digitaliseert en kinderen krijgen hier al snel mee te maken. De Week van het geld is een belangrijke aanjager voor het structureel stimuleren van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren, zowel op school als thuis. Kijk hier voor het volledige programma.

De Week van het geld: 28 maart tot 1 april

Schoolleiders voor de Toekomst: tool Gedeeld leiderschap op school

Leerlingen hebben vaak goede ideeën over wat anders kan of wat juist goed werkt op school. De beweging Schoolleiders voor de Toekomst wil dat de leerling altijd wordt meegenomen in besluit- en beleidsontwikkeling. Samen met leerlingen ontwikkelde Schoolleiders voor de Toekomst hiervoor een tool.

Schoolleiders voor de Toekomst: tool Gedeeld leiderschap op school

Uitkomsten monitoringsonderzoek: hoe werken schoolleiders en bestuurders aan hun professionele ontwikkeling?

Nagenoeg alle schoolleiders en bestuurders ondernamen professionaliseringsactiviteiten en over het algemeen waren zij tevreden over de ruimte die ze daarvoor kregen. Maar ook dit jaar had corona invloed op de professionele ontwikkeling en kreeg meer dan de helft van de starters geen gedegen inwerkprogramma. Dat zijn enkele uitkomsten van het monitoringsonderzoek van de VO-academie en het Schoolleidersregister VO.

Uitkomsten monitoringsonderzoek: hoe werken schoolleiders en bestuurders aan hun professionele ontwikkeling?

Colofon

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag