Nieuwsflits VO: Meer versoepelingen in het voortgezet onderwijs

Het versoepelen van de coronamaatregelen geldt ook voor het voortgezet onderwijs. Daarmee vervalt een groot deel van de huidige maatregelen. Het kabinet kiest ervoor om de versoepelingen in stappen in te voeren; het eerste deel gaat in per vrijdag 18 februari en het tweede per vrijdag 25 februari.

Versoepelingen per 18 februari

  • Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes binnen de school kunnen worden losgelaten.
  • Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen cohortering op niveau van klas/groep meer).
  • Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 meter) de school weer in. Ook kunnen zij weer mee naar open dagen.
  • Het thuiswerkadvies wordt per direct versoepeld. Dat betekent dat er per 15 februari weer fysieke teamvergaderingen mogelijk zijn.

Versoepelingen per 25 februari

Per vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht. Hierdoor hoeven leerlingen en medewerkers ook op school geen mondkapje meer te dragen. Vanaf dat moment vervalt ook het advies om afstand te houden in het onderwijs.

Ingangsmoment

Uit overleg met de verschillende partijen in het primair en voortgezet onderwijs blijkt dat versoepelingen het beste kunnen ingaan op een maandag, zodat een nieuwe schoolweek dan begint met vernieuwde regels. Scholen kunnen ervoor kiezen om de versoepelingen op school in te voeren op de maandag nadat de landelijke maatregelen zijn versoepeld. Dat betekent voor het loslaten van de contactbeperkende maatregelen dat die versoepelingen uiterlijk maandag 21 februari ingaan. Voor de andere maatregelen geldt dat die uiterlijk maandag 28 februari ingaan.

Basisregels en zelftesten blijven

De basisregels blijven gelden, ook in het onderwijs. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen van kracht voor het onderwijspersoneel en leerlingen op de middelbare school.

Goed ventileren blijft belangrijk

Ook blijft het belangrijk om goed te ventileren in de klas. Scholen, leraren en gemeenten die hulp en advies over ventilatie nodig hebben in het primair en voortgezet onderwijs, kunnen terecht op het nummer 0800-0224402 en de website ventilatiehulp.nl. Via dit telefoonnummer kan ook een hulpteam van experts worden ingeroepen.

Meer informatie

Meer informatie over de aanpak van het coronavirus en het voortgezet onderwijs is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De Q&A’s en servicedocumenten voor het funderend onderwijs worden zo snel mogelijk aangepast.