Nieuwsflits VO: meer versoepelingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs

Het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Er geldt nog wel een aantal adviezen.

Gewijzigd testbeleid

Het dringende advies aan leraren en leerlingen om twee keer per week preventief een zelftest te doen vervalt per direct. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Vooralsnog blijft het mogelijk om hiervoor zelftesten aan te vragen, zowel voor leerlingen als voor personeelsleden.

Mondkapjes dragen

De verplichting om in en rond het OV mondkapjes te dragen vervalt per woensdag 23 maart 2022, dat geldt tevens voor het leerlingenvervoer. Waar het druk is, kunt u uzelf en anderen beschermen door een mondkapje te dragen.

Basisadviezen tegen corona blijven belangrijk

Corona is niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek worden van corona en er blijft een groter risico voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Een aantal basisadviezen helpt nog steeds om besmetting te voorkomen: was je handen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik.