Onderwijs Oekraïnse vluchtelingen, lerarenbeurs 2022-2023 en ander nieuws voortgezet onderwijs

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingenkinderen

De crisis in Oekraïne heeft een grote vluchtelingenstroom op gang gebracht. Tussen de vluchtelingen die naar Nederland zijn gevlucht zijn ook veel minderjarige kinderen. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk onderwijs krijgen. Op verschillende plekken zijn gemeenten en scholen bezig het nieuwkomersonderwijs te organiseren. Hiervoor krijgen scholen ook financiële ondersteuning via de nieuwkomersbekostiging van OCW.

Onderwijs aan Oekraïense vluchtelingenkinderen

Lerarenbeurs 2022-2023 aanvragen: vanaf 1 april

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werken in het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. 

Aanvragen lerarenbeurs 2022-2023 vanaf 1 april 18:00

Subsidie voor heterogene brugklassen

Schoolbesturen kunnen tot en met 18 april subsidie aanvragen om heterogene brugklassen in te richten, doorontwikkelen, verbreden of verlengen. Per vestiging kunnen ze eenmalig een vast bedrag van € 100.000 aanvragen.

Subsidie voor heterogene brugklassen

Subsidie om onnodig zittenblijven structureel te voorkomen

Schoolbesturen kunnen tot 1 mei 2022 subsidie aanvragen om het voorkomen van onnodig zittenblijven structureel en duurzaam te verankeren in de schoolcultuur, het onderwijsbeleid en de praktijk. In aanvulling daarop kunnen besturen subsidie aanvragen voor zomerscholen en andere programma’s. Per vestiging kan eenmalig een bedrag van € 15.000 tot € 25.000 worden aangevraagd.

Subsidie om onnodig zittenblijven structureel te voorkomen

CO2-meters vergoed vanuit de lumpsum

Minister Wiersma heeft met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie. Elk klaslokaal in het primair en voortgezet onderwijs krijgt een CO2-meter. Scholen ontvangen het geld voor de CO2-meters in de lumpsumbekostiging.

CO2-meters vanuit de lumpsum vergoed

De oorlog in Oekraïne bespreken op school

De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact, ook op kinderen. Diverse organisaties bieden ondersteuning om in de klas het gesprek te voeren over de gebeurtenissen. Deze materialen zijn gebundeld op de website van de VO-raad.

De oorlog in Oekraïne bespreken op school

Wet op het voortgezet onderwijs wordt WVO 2020

De huidige WVO en WVO BES worden op 1 augustus 2022 vervangen door één nieuwe wet: de WVO 2020. De inhoud van de regels verandert niet, maar alles ziet er straks wel anders uit.

Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) wordt WVO 2020

Website Kenniscentrum Gemengde Scholen vernieuwd

De website van het Kenniscentrum Gemengde Scholen is geactualiseerd. Op de website vindt u informatie over segregatie in het onderwijs. Omdat (onderwijs)segregatie in veel gemeenten voorkomt is het belangrijk dat scholen, gemeenten en ouders informatie kunnen vinden om de populatie van hun scholen gemengder te maken. Gemengde scholen kunnen bijdragen aan meer sociale cohesie en kansengelijkheid. 

Website Kenniscentrum Gemengde Scholen vernieuwd

Digidingen-desk: nieuwe website voor digivaardige jongeren

Veel jongeren vinden het lastig om bijvoorbeeld een DigiD of belastingteruggave bij een bijbaan aan te vragen. Stichting Digisterker biedt daarom gratis lesmodules aan die (v)mbo-leerlingen helpen met digitale overheidsdiensten. Een deel van die informatie is nu ook beschikbaar op de nieuwe website Digidingen-desk.

Digidingen-desk: nieuwe website voor digivaardige jongeren

Conferentie Bestemming Burgerschap op 19 april

Op dinsdag 19 april 2022 vindt de landelijke conferentie Bestemming Burgerschap plaats in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De conferentie biedt inspiratie en praktische handreikingen om de volgende stap te zetten in burgerschapsvorming op school.

Conferentie Bestemming Burgerschap op 19 april

Meld u aan voor de bijeenkomst Netwerk Huisacademies

Steeds meer besturen hebben een eigen academie, kenniscentrum of ander platform om de professionalisering en kennisdeling binnen de organisatie een impuls te geven. Academies werken aan het versterken van de kwaliteit van onderwijsprofessionals en de lerende cultuur in de school, in het belang van de leerling. Het landelijk Netwerk Huisacademies ondersteunt bij het delen van kennis en ervaring tussen academies. Op woensdag 13 april vindt er in Hilversum een bijeenkomst plaats. U kunt zich hier aanmelden.

Meld u aan voor de bijeenkomst Netwerk Huisacademies

Aan de slag met schoolontwikkeling in het innovatietraject

Scholen kunnen zich aanmelden voor het (laatste) innovatietraject van Voortgezet Leren. De deelnemers gaan met behulp van procesbegeleiders en experts uit het onderwijsveld aan de slag met hun onderwijsambities. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

Aan de slag met schoolontwikkeling in het innovatietraject

Afzender

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag