CO2-meters vanuit de lumpsum vergoed

Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid. Leerlingen leren beter en leraren kunnen hun werk beter doen. Minister Wiersma heeft met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie. Elk klaslokaal in het primair en voortgezet onderwijs krijgt een CO2-meter. Scholen ontvangen het geld voor de CO2-meters in de lumpsumbekostiging.

Betere ventilatie in de klassen is snel nodig. Daarom moeten scholen voortdurend kunnen meten of de ventilatie in orde is. In nog niet alle klaslokalen hangt een CO2-meter om de luchtkwaliteit te volgen. Met een CO2-meter is goed te zien of het nodig is extra te ventileren. Het ministerie van OCW stelt via de lumpsumbekostiging geld beschikbaar voor de aanschaf van CO2-meters. Scholen die deze meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. De ophoging van de prijzen beoogt kostendekkend te zijn voor de aanschaf van CO2-meters van 150 euro per stuk (inclusief btw) voor ieder gebruikt schoollokaal.

Scholen in het primair onderwijs

Voor scholen in het primair onderwijs worden de middelen voor CO2-meters in één keer uitbetaald via de lumpsum, door ze te verwerken in de definitieve prijzen voor schooljaar 2021-2022. Deze prijzen zijn uiterlijk in juli 2022 bekend en worden uiterlijk uitbetaald in september 2022. 

Scholen in het voortgezet onderwijs

Ook voor scholen in het voortgezet onderwijs worden de middelen voor CO2-meters uitbetaald via de lumpsum, door ze te verwerken in de definitieve prijzen van kalenderjaar 2022. Deze prijzen zijn uiterlijk in de zomer van 2022 bekend en worden uitbetaald vanaf oktober 2022. 

Ruimte-OK biedt hulp

Ruimte-OK geeft aan wat voor CO2-meters er zijn en wat ze kunnen. Ruimte-OK en de sectorraden helpen schoolbesturen met informatie over hoe en waar u deze CO2-meters kunt kopen. Hiervoor is de Handreiking Optimaal Ventileren in de klas met de CO2-meter opgesteld.

Als uw school CO2-meters gebruikt weet u hoe het ervoor staat en kunt u ingrijpen als extra ventilatie nodig is. Er is veel winst te behalen met goed gebruik van het aanwezige ventilatiesysteem. Ruimte-OK heeft samen met de PO-Raad en de VO-raad gezorgd voor instructiekaarten die u in de klas kunt gebruiken. Daar staat hoe u een CO2-meter goed gebruikt en wat u kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft. De instructiekaarten vindt u ook in de handreiking.

Ruimte-OK heeft een hulplijn met het nummer 0800-0224402 en een website waar u vragen over ventilatie kunt stellen en problemen met ventilatie kunt melden. Ruimte-OK zorgt dat scholen bij een hulpvraag zo snel mogelijk door een expert van het hulpteam worden bezocht.