Mariëlle Paul gestart als minister, subsidie School en Omgeving en ander nieuws voortgezet onderwijs

Mariëlle Paul gestart als minister voor Primair en Voortgezet onderwijs

Mariëlle Paul is op 14 augustus gestart als demissionair minister voor Primair en Voortgezet onderwijs. Zij zal zich inzetten voor belangrijke thema’s zoals de aanpak van het lerarentekort, kansengelijkheid, sociale veiligheid en de versterking van de basisvaardigheden.

Mariëlle Paul gestart als minister voor Primair en Voortgezet onderwijs

Centrale aanmeldweek voor het VO: 25 tot en met 31 maart 2024

Alle leerlingen die dit schooljaar de overstap maken van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, moeten tussen 25 en 31 maart 2024 voor het voortgezet onderwijs worden aangemeld. Het is belangrijk de ouders van uw leerlingen hierover tijdig te informeren, bijvoorbeeld in oudergesprekken en ouderavonden op de basisschool en tijdens de open dagen op de middelbare school. 

Centrale aanmeldweek voor het VO: 25 tot en met 31 maart 2024

Doordacht digitaliseren: doe mee!

Digitalisering biedt kansen om het onderwijs voor alle leerlingen te verbeteren. Digitale leermiddelen helpen om leerlingen onderwijs op maat en een uitdagende leerervaring te bieden. Maar digitalisering brengt ook risico’s mee voor de privacy en veiligheid van leerlingen. Het ministerie van OCW ondersteunt scholen op verschillende manieren om aandachtig en verantwoord te digitaliseren.

Doordacht digitaliseren: doe mee!

Expertisepunt digitale geletterdheid in ontwikkeling

Wilt u als school aan de slag met digitale geletterdheid? Goed nieuws: dit najaar wordt het Expertisepunt digitale geletterdheid gelanceerd. Het expertisepunt biedt scholen handvatten en ondersteuning om aan de slag te gaan met digitale geletterdheid. Het Expertisepunt digitale geletterdheid wordt ingericht door SLO en Kennisnet, in opdracht van het ministerie van OCW.

Expertisepunt digitale geletterdheid in ontwikkeling

Challenge Lerarentekort

Heeft u een idee om scholieren te inspireren en motiveren om te kiezen voor een baan in het onderwijs? En is dit toepasbaar in de klas of school? Dan nodigen we u uit om mee te doen met de Challenge Lerarentekort!

Challenge Lerarentekort

Oproep: leraren gezocht die het onderwijs hebben verlaten

Het ministerie van OCW wil graag preciezer weten waarom leraren van baan veranderen of helemaal uit het onderwijs vertrekken. Bent u of kent u een ex-leraar in het po, vo of mbo? Of iemand die als leraar van functie of school is veranderd? Doe dan mee aan dit onderzoek of stuur dit bericht door!

Oproep: leraren gezocht die het onderwijs hebben verlaten

Doe mee aan onderzoek over het NP Onderwijs op uw school

Alle schoolleiders in het funderend onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om de periodieke vragenlijst over het Nationaal Programma Onderwijs in te vullen. Hoe gaat het met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs op uw school? Wat gaat goed en wat kan beter? Uw antwoorden helpen ons om te leren en eventueel bij te sturen. Daarom hopen we dat u de vragenlijst invult. Dat kan tot en met 20 september.

Doe mee aan onderzoek over het Nationaal Programma Onderwijs op uw school

Webinar 'Evalueren en borgen van NP Onderwijs' op 13 september

Op woensdag 13 september om 15:00 uur is er een webinar over de evaluatie en borging van interventies die scholen uitvoeren binnen het Nationaal Programma Onderwijs. Het webinar biedt tips en praktijkvoorbeelden en gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich hier voor het webinar aanmelden.

Webinar Evalueren en borgen van NP Onderwijs

Subsidie voor statushouders en de stap naar de klas

Er is subsidie beschikbaar voor scholen als tegemoetkoming in de kosten om statushouders te begeleiden naar een onderwijsgevende functie in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Het bevoegd gezag van een school kan tot 15 september 21.00 uur een aanvraag indienen bij DUS-I. Per statushouder kunt u €10.000 subsidie aanvragen.

Subsidie voor statushouders en de stap naar de klas

Nieuwe aanvraagronde subsidie School en Omgeving

Tot en met 29 september kunnen scholen weer subsidie aanvragen om de schooldag te verrijken met buitenschoolse activiteiten, om zo meer kansen te creëren voor kinderen en jongeren. De subsidie is bedoeld voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs met de hoogste onderwijsachterstandsscores, en voor scholen die al deelnemen aan het programma School en Omgeving.

Nieuwe aanvraagronde subsidie School en Omgeving

Subsidie Onderwijsregio’s en Voorlopers onderwijsregio’s

De Subsidieregeling Onderwijsregio’s en de Subsidieregeling Voorlopers onderwijsregio’s zijn gepubliceerd. In een onderwijsregio zorgen schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep samen voor voldoende en goed opgeleid onderwijspersoneel. In dit bericht informeren we u over deze subsidies en over de aanvraagperiodes.

Subsidieregelingen Onderwijsregio’s en Voorlopers onderwijsregio’s gepubliceerd

Kick-off ‘Maak kennis met Ontwikkelkracht!’ op 1 november

Scholen kunnen zich komend voorjaar aanmelden om mee te doen aan Ontwikkelkracht, hét programma voor leraren en schoolleiders die de ontwikkeling van hun leerlingen willen stimuleren en hun eigen vakmanschap willen versterken. Op woensdag 1 november laten we u graag kennismaken met het programma! 

Kick-off Maak kennis met Ontwikkelkracht! op 1 november

En verder ...

…start op 25 september de Week Tegen Pesten.

Doen jullie van 25 tot en met 29 september mee met de Week Tegen Pesten? De slogan dit jaar is: ‘Goed voor elkaar!’. Want zijn jullie goed voor elkaar? Dan hebben jullie het goed voor elkaar! Doe dit jaar mee in 3 stappen: (1) zet je school op de kaart, (2) bestel gratis de poster en (3) bekijk het lesmateriaal en de agenda. 

…nodigen we u uit om een vragenlijst in te vullen over uw ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociale veiligheid. 

De vragenlijst is onderdeel van een onderzoek door adviesbureau AEF in opdracht van het ministerie van OCW. Invullen duurt maximaal 10 minuten.

…kunt u nog tot en met 24 september reageren op het wetsvoorstel vrij en veilig onderwijs.

Doel van het wetsvoorstel is de sociale veiligheid op scholen verder te versterken door de monitoring uit te breiden, een meldplicht in te voeren en het klachtenstelsel te versterken.  U kunt via deze link meedoen aan de internetconsultatie

…kunt u zich aanmelden voor het landelijk congres over de actualisatie van de kerndoelen op 10 oktober. 

Bent u nieuwsgierig naar de conceptkerndoelen voor Nederlands, Rekenen/Wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap? Meld u dan aan voor het congres ‘Actualisatie Kerndoelen’ op 10 oktober in Nieuwegein!

…krijgen medezeggenschapsraden geen instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting.

Wel stelt de minister ondersteuning beschikbaar voor medezeggenschapsraden. Minister Dijkgraaf heeft dit in juli aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer.

…is de Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020 gewijzigd.

De mogelijkheden voor topsporttalentleerlingen op reguliere scholen om gebruik te maken van enkele vrijstellingen zijn duidelijker vastgelegd.

….kunnen scholen zich tot 16 oktober 12.00 uur inschrijven voor de Juvenes Translatores vertaalwedstrijd, de wedstrijd voor de beste jonge vertalers in de Europese Unie.

De vertaalwedstrijd vindt plaats op 23 november 2023 op de eigen school. De winnaars worden beloond met een driedaagse reis naar Brussel voor de prijsuitreiking.