Centrale aanmeldweek voor het VO: 25 tot en met 31 maart 2024

Vanaf 2024 is er een centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen die dit schooljaar de overstap maken van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, moeten tussen 25 en 31 maart 2024 voor het voortgezet onderwijs worden aangemeld.

Deze centrale aanmeldweek is een nieuwe situatie, en het is belangrijk dat ouders weten dat zij hun kind in deze periode moeten aanmelden. Er zijn verschillende momenten in het schooljaar die u kunt benutten om ouders te informeren, zoals oudergesprekken en ouderavonden op de basisschool en open dagen op de middelbare school. We adviseren u om hiermee rekening te houden in de planning en organisatie van deze bijeenkomsten.

U vindt hier meer informatie over de doorstoomtoets en de centrale aanmeldweek.