Lerarenbeurs verlengd en ander nieuws voortgezet onderwijs

Lerarenbeurs verlengd

De lerarenbeurs wordt verlengd. Leraren met een onderwijsbevoegdheid die een opleiding gaan volgen aan een hogeschool of universiteit, kunnen een vergoeding aanvragen voor collegegeld, studiekosten en reiskosten. Dit kan van 1 april tot en met 15 mei 2023.

Lerarenbeurs verlengd

Tweede selectieronde experiment onderwijszorgarrangementen

Er komt een tweede selectieronde voor het experiment onderwijszorgarrangementen. Het doel van het experiment is meer maatwerk mogelijk te maken voor leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte op het gebied van onderwijs en zorg. De aanvraagtermijn start voor de zomer van dit jaar.

Tweede selectieronde experiment onderwijszorgarrangementen gaat van start

Denk mee met OCW Live – woensdag 5 april

Op woensdag 5 april van 15.30 tot 19.00 uur is er weer een bijeenkomst van OCW Live. Medewerkers van het ministerie van OCW gaan graag met leraren en schoolleiders in gesprek over onder andere onderwijstijd, passend onderwijs en de aanpak van het lerarentekort. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Denk mee met OCW Live – Woensdag 5 april 2023

Impuls Open Leermateriaal: gebruikers gezocht!

Open leermateriaal biedt een kans om het onderwijs verrijken. Het programma Impuls Open Leermateriaal ondersteunt leraren, verbindt scholen en maakt het mogelijk om open leermateriaal beter te gebruiken. Heeft u ervaring met open leermateriaal, of kunt u ondersteuning gebruiken? 

Impuls Open Leermateriaal: gebruikers gezocht!

Doe mee aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Hoe gaat het met de gezondheid en het welzijn van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? De komende maanden ontvangen alle middelbare scholen een uitnodiging  om mee te doen aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het ministerie van OCW beveelt van harte aan om mee te doen. Deelnemende scholen ontvangen een schoolrapportage met de uitkomsten van hun leerlingen.

Doe mee aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Maatschappelijke diensttijd: MDT on tour

Maatschappelijke diensttijd geeft jongeren toegang tot een nieuwe ervaring. Wilt u uw ervaringen met MDT delen met andere scholen? Of wilt u op een laagdrempelige manier MDT ervaren op uw school met MDT on tour? Lees dan verder!

Doe mee met MDT

Campagne Doe meer met Taal: aanbod voor ouders

In mei start Doe meer met Taal, een landelijke campagne om basisvaardigheden zoals lezen en rekenen te stimuleren. Er is gratis aanbod beschikbaar voor ouders. U kunt zich nu al aanmelden om straks de campagnematerialen te kunnen gebruiken. Doe ook mee!

Campagne Doe meer met Taal: aanbod voor ouders

Flyer Prakijkleren met de praktijkverklaring

Leerlingen in het praktijkonderwijs en uit het vso leren niet alleen uit boeken, maar vooral door te doen. Met een praktijkverklaring kunnen deze leerlingen aantonen welke praktische vaardigheden zij beheersen. Dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. De SBB heeft nu een flyer voor scholen en een flyer voor leerbedrijven ontwikkeld over praktijkleren met de praktijkverklaring.

Flyer Prakijkleren met de praktijkverklaring

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders

Om ouders en leerlingen goed te kunnen informeren over passend onderwijs zijn in 2022 brochures ontwikkeld. Daarnaast zijn nu ook uitlegvideo’s over passend onderwijs beschikbaar in zeven talen.

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders

Coronamaatregelen vervallen

Op 10 maart zijn de nog geldende coronamaatregelen vervallen. De adviezen om te (zelf)testen bij klachten en om na een positieve test in isolatie gaan gelden niet meer. Wel pleit het kabinet ervoor om bij griep- en verkoudheidsklachten het gezonde verstand te blijven gebruiken. Nu testen bij klachten niet meer nodig is, is de distributie van gratis zelftesten aan het onderwijs gestopt.

Coronamaatregelen vervallen