Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders

Om ouders en leerlingen goed te kunnen informeren over passend onderwijs zijn in 2022 brochures ontwikkeld. Daarnaast zijn nu ook uitlegvideo’s over passend onderwijs beschikbaar in zeven talen.

De brochures en video’s geven antwoord op veel vragen die ouders en leerlingen hebben over passend onderwijs op de basis- of middelbare school. Samenwerkingsverbanden gebruiken de brochures en video’s om via de ouder- en jeugdsteunpunten ouders en leerlingen te informeren over passend onderwijs.

Beschikbaar in zeven talen

De video is er in het Nederlands, Engels, Turks, Arabisch,  Pools, Perzisch en Tigrinya.

Om het gesprek over passend onderwijs te voeren, kunt u ouders attenderen op de brochures en video’s en op de handreiking Helderheid rond passend onderwijs.