Laatste aanvraagronde subsidie voorkomen onnodig zittenblijven

De laatste aanvraagronde voor subsidie om onnodig zittenblijven te voorkomen is gestart. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen de subsidie aanvragen bij DUS-I tot en met 30 april 2023.

De subsidie is bedoeld voor maatregelen om onnodig zittenblijven structureel te voorkomen, eventueel aangevuld met een programma buiten de reguliere lestijd (zoals een zomerschool).

Op de website van de VO-raad vindt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden over het voorkomen of beperken van onnodig zittenblijven.