Coronamaatregelen vervallen

Op 10 maart 2023 zijn de nog geldende coronamaatregelen vervallen. De adviezen om te (zelf)testen bij klachten en om na een positieve test in isolatie gaan gelden niet meer. Wel pleit het kabinet ervoor om bij griep- en verkoudheidsklachten het gezonde verstand te blijven gebruiken.

Nu testen bij klachten niet meer nodig is, is de distributie van gratis zelftesten aan het onderwijs gestopt.

Advies bij klachten

Een zelftest doen bij klachten wordt niet langer geadviseerd. Wel adviseert het OMT om bij klachten die passen bij een luchtweginfectie (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn etc.) voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals thuisblijven als je je ziek voelt en contact met kwetsbare mensen vermijden. De adviezen zijn te vinden op rijksoverheid.nl.

Distributie zelftesten onderwijs stopt

Het OMT heeft geadviseerd geen zelftesten meer te verstrekken aan het onderwijs. Het kabinet heeft dit advies overgenomen. Daarom is de distributie van gratis zelftesten inmiddels gestopt.