Op weg naar inclusief onderwijs

Om ervoor te zorgen dat steeds meer kinderen, met of zonder een beperking, dichtbij huis naar school kunnen, wil het kabinet inclusief onderwijs bevorderen. Minister Wiersma van OCW en staatssecretaris Van Ooijen van VWS hebben hierover de Contouren werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de brief zet het kabinet uiteen hoe het de komende jaren wil toewerken naar inclusief onderwijs in 2035. Dit betekent niet dat inclusief onderwijs in 2035 ‘af’ is. Inclusief onderwijs blijft een ontwikkeling, want onze samenleving verandert voortdurend en daarmee veranderen ook de verwachtingen over het onderwijs.

In de brief zijn de eerste acties te lezen waarmee de rijksoverheid aan de slag gaat en doen we suggesties waarmee scholen en regio’s zelf aan de slag kunnen gaan.

Bekijk hier een visuele weergave.