Subsidie MDT-kort en ander nieuws voortgezet onderwijs

Het ministerie van OCW is benieuwd naar de lezers van de nieuwsbrief. Daarom staat in deze nieuwsbrief een link naar een korte vragenlijst. We hopen dat u aan onze peiling meedoet. Invullen kost slechts 5 minuten.

Doet u mee aan onze lezerspeiling?

Het ministerie van OCW is benieuwd naar de lezers van de nieuwsbrief. Daarom leggen we u graag deze korte vragenlijst voor. We hopen dat u aan onze peiling meedoet! Hartelijk dank alvast.

Nieuwe subsidieronde MDT-kort

Er is subsidie beschikbaar om kennis te maken met maatschappelijke diensttijd (MDT) via een MDT-kort project. Tot en met 4 april 2024 14.00 uur kunnen scholen tot € 50.000 subsidie aanvragen bij ZonMw. Wilt u weten hoe u met MDT onderwijsdoelen zoals burgerschap en loopbaanoriëntatie een impuls kunt geven? Lees dan verder.

Nieuwe subsidieronde MDT-kort voor scholen

Expertisepunten rekenen–wiskunde en digitale geletterdheid van start

Vanaf komende week kunnen scholen terecht bij twee nieuwe expertisepunten voor rekenen-wiskunde en voor digitale geletterdheid. Als onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden bieden de expertisepunten informatie, inspiratie en praktische tips om met deze leergebieden aan de slag te gaan.

Expertisepunten rekenen–wiskunde en digitale geletterdheid van start

Ook afspraken over mobiele telefoons in het gespecialiseerd onderwijs

Vanaf volgend schooljaar (2024-2025) is het ook in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs en op basisscholen niet meer toegestaan om mobiele telefoons, tablets en smartwatches te gebruiken in de klas. Dat heeft minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) afgesproken met de betrokken partijen. In het reguliere voortgezet onderwijs is het gebruik van deze apparaten in de klas al vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan.

Ook afspraken over mobiele telefoons op basisscholen en in gespecialiseerd onderwijs

Meld uw school aan voor het programma Schoolmaaltijden

Omdat het programma Schoolmaaltijden wordt verlengd, kunnen scholen die in de doelgroep vallen zich in 2023 en in 2024 aanmelden om aan het programma mee te doen. Om te kijken of u in de doelgroep valt, kunt u de meest recente editie gebruiken van de reguliere rapportage van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Uw schoolbestuur heeft hierover in oktober een brief ontvangen van het NCO.

Meld uw school aan voor het programma Schoolmaaltijden

Experiment Teambevoegdheid 10-14 verlengd

Het Experiment Teambevoegdheid 10-14 wordt verlengd. Scholen die sectoroverstijgend onderwijs willen aanbieden aan leerlingen in de hoogste groepen van het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs, kunnen zich in het voorjaar van 2024 aanmelden om aan het experiment mee te doen. Scholen die aan het huidige experiment meedoen en die hiermee willen doorgaan, moeten opnieuw een aanvraag indienen.

Experiment Teambevoegdheid 10-14 verlengd

Handreiking schooladvisering geactualiseerd

Vanaf dit schooljaar krijgen groep 8-leerlingen uiterlijk op 31 januari hun voorlopig schooladvies en maken ze snel daarna de doorstroomtoets. Basisscholen werken er op dit moment naartoe om het voorlopig schooladvies af te geven. De handreiking schooladvisering biedt hierbij ondersteuning. Er is nu een geactualiseerde versie van de handreiking beschikbaar.

Handreiking schooladvisering geactualiseerd

Praat mee over de conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen /Wiskunde

Begin 2024 gaat SLO in gesprek met onderwijsprofessionals over de conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde. Bent u schoolleider, leraar, taal- rekencoördinator of intern begeleider, en wilt u meedenken en meepraten over de bruikbaarheid van de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk? Meld u dan nu aan voor een van de regiobijeenkomsten!

Praat mee over de conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen /Wiskunde

Subsidie Tel mee met Taal beschikbaar voor educatief thuismilieu

Van 1 januari tot en met 29 februari 2024 is er subsidie beschikbaar van Tel mee met Taal. Scholen en andere organisaties kunnen subsidie aanvragen om de basisvaardigheden te verbeteren van de ouders van hun leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die een educatief thuismilieu bevorderen, of initiatieven die geletterdheid, gecijferdheid of digitale vaardigheden van ouders verbeteren.

Subsidie Tel mee met Taal beschikbaar voor educatief thuismilieu

Nodig het Hulpteam Optimaal Ventileren uit

Wilt u het binnenklimaat op uw school verbeteren? Neem dan contact op met het Hulpteam Optimaal Ventileren. De experts van het hulpteam staan nog tot en met 31 december 2023 klaar om scholen te bezoeken en te ondersteunen. Bij dit bezoek krijgt u inzicht in de kwaliteit van de ventilatie op uw school en krijgt u tips om de ventilatie verder te verbeteren.

Nodig het Hulpteam Optimaal Ventileren uit

DUO start campagne ‘Bijna 18’

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben vanaf hun achttiende recht op de tegemoetkoming scholieren. Veel leerlingen en ouders zijn hiervan niet op de hoogte. Om ze hierop te wijzen start DUO eind november de campagne ‘Bijna 18’.

DUO start campagne ‘Bijna 18’ in het vo

8 december: Paarse Vrijdag

Paarse Vrijdag is de grote actiedag van de GSA (Gender & Sexuality Alliance) op middelbare scholen. Door elk jaar op de tweede vrijdag in december de school paars te kleuren, zet de GSA zich in voor respect voor seksuele en genderdiversiteit in de klas.

Paarse Vrijdag