Paarse Vrijdag

Paarse Vrijdag is de grote actiedag van de GSA (Gender & Sexuality Alliance) op middelbare scholen. Door elk jaar op de tweede vrijdag in december de school paars te kleuren, zet de GSA zich in voor veiligheid in de klas en respect voor seksuele en genderdiversiteit als norm op school.

Behalve een belangrijke zichtbaarheidsactie, is Paarse Vrijdag ook een goed moment om in de les aandacht te besteden aan seksuele- en genderdiversiteit, bijvoorbeeld bij biologie, bij Nederlands of zelfs bij wiskunde! Bekijk bijvoorbeeld de Paarse Vrijdag Talkshow van 2022 tijdens de les of ga aan de slag met het Paarse Vrijdag actiepakket. Dit pakket is gratis te bestellen door leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs.