Ook afspraken over mobiele telefoons op basisscholen en in gespecialiseerd onderwijs

Vanaf schooljaar 2024 – 2025 is het ook in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs niet meer toegestaan om mobiele telefoons, tablets en smartwatches te gebruiken in de klas. Dat heeft minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) afgesproken met de PO-Raad, LBVSO, Sectorraad GO, AVS, Siméa, VIVIS en Stem van de vso-leerling. In het reguliere voortgezet onderwijs is het gebruik van deze apparaten in de klas al vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan.

Mobiele telefoons leiden leerlingen af, waardoor ze zich minder kunnen concentreren. Dit is schadelijk voor de leerprestaties. Daarom hebben de sector en de minister nu deze afspraken gemaakt.

Nee, tenzij…

Met de nieuwe afspraken sluiten de basisscholen en scholen in het gespecialiseerd onderwijs zich aan bij de afspraak die voor de zomer al werd gemaakt met het voortgezet onderwijs. De mobiele telefoons mogen alleen worden gebruikt als ze noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les, bijvoorbeeld in een les over mediawijsheid. En als leerlingen ervan afhankelijk zijn, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking.

Scholen werken afspraken verder uit

Scholen moeten zelf afspraken maken met hun leraren, leerlingen en ouders hoe dit er op hun school precies uit gaat zien. De afspraken gaan vervolgens officieel in in het nieuwe schooljaar (2024-2025). In het voortgezet onderwijs gebeurt dit al in januari 2024. Scholen kunnen hierbij gebruikmaken van de handreiking Schoolbeleid voor smartphones en het stappenplan voor een helder smartphonebeleid van Kennisnet.  Ook de VO-raad biedt ondersteuning aan scholen.

Gespecialiseerd onderwijs

In het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs kunnen deze afspraken betekenen, dat mobiele telefoons toch vaker zullen worden gebruikt in de klas dan op andere scholen. Het is belangrijk dat deze scholen goede afspraken maken met hun medewerkers, ouders en leerlingen, zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag.