Subsidie Tel mee met Taal beschikbaar voor educatief thuismilieu

Scholen en andere organisaties kunnen nog tot en met 29 februari 2024 subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van ouders te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten die een educatief thuismilieu bevorderen, of initiatieven die geletterdheid, gecijferdheid of digitale vaardigheden van ouders verbeteren.

Investeren in de (taal)vaardigheden van ouders heeft niet alleen voordelen voor de ouders, maar ook voor de school. Een taalrijke thuisomgeving maakt kinderen taalvaardiger en leidt vaak tot betere communicatie tussen de ouders en de school.

Twee subsidies beschikbaar

Er zijn in 2024 twee soorten subsidie beschikbaar om de basisvaardigheden van ouders te bevorderen:

  1. Subsidie voor een cursus taal, rekenen of digitale vaardigheden voor laaggeletterde ouders;
  2. Subsidie voor activiteiten om educatief partnerschap en een educatief thuismilieu te stimuleren. De focus moet liggen op de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden). Denk aan activiteiten die betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind bevorderen, zoals ondersteuning bij (voor)lezen.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen bij DUS-I van 1 januari tot en met 29 februari 2024. De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en  een eigen bijdrage is verplicht. Tel mee met Taal vergoedt 67% van een cursus of overige activiteit. Heeft u eerder subsidie ontvangen? Ook in dat geval kunt u een aanvraag indienen.

Als het subsidiebudget wordt overvraagd, wordt er geloot.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op telmeemettaal.nl/subsidie/ouders. Heeft u inhoudelijke vragen over de subsidieregeling? Dan kunt u contact opnemen met DUS-i.