Handreiking schooladvisering geactualiseerd

Vanaf schooljaar 2023 – 2024 krijgen groep 8-leerlingen uiterlijk op 31 januari hun voorlopig schooladvies en maken ze snel daarna de doorstroomtoets. Basisscholen werken er op dit moment naartoe om het voorlopig schooladvies af te geven. De handreiking schooladvisering biedt hierbij ondersteuning. Er is nu een geactualiseerde versie van de handreiking beschikbaar.

Vanaf schooljaar 2023 – 2024 is er een nieuw tijdpad voor het schooladvies en de doorstroomtoets. Basisscholen geven de voorlopige schooladviezen af tussen 10 en 31 januari. Wanneer de leerlingen hun voorlopig schooladvies ontvangen hebben, doen zij vervolgens de verplichte doorstroomtoets. Dit gebeurt tussen 29 januari en 18 februari. Scholen nemen de toetsuitslagen daarna mee in de definitieve schooladviezen, die uiterlijk op 24 maart worden afgegeven. Laat een leerling op de doorstroomtoets zien meer aan te kunnen dan eerder werd verwacht, dan stelt de school het schooladvies bij. De school kan hiervan afwijken als een bijstelling niet in het belang van de leerling is.

Het nieuwe tijdpad voor het schooladvies en de doorstroomtoets maakt deel uit van nieuwe wetgeving, die in schooljaar 2023 - 2024 is ingegaan.