Meld uw school aan voor het programma Schoolmaaltijden

Omdat het programma Schoolmaaltijden wordt verlengd, kunnen scholen die in de doelgroep vallen zich in 2023 en in 2024 aanmelden om aan het programma mee te doen. Om te kijken of u in de doelgroep valt, kunt u de meest recente editie gebruiken van de reguliere rapportage van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Uw schoolbestuur heeft hierover in de week van 23 oktober 2023 een brief ontvangen van het NCO.

In deze brief staan gegevens waarmee u toegang heeft tot de rapportage van uw school. In figuur 1.2 in de rapportage vindt u het percentage leerlingen van uw school dat uit een gezin komt met een laag inkomen. Wanneer dit percentage 30% of hoger is, kan uw school deelnemen aan het programma.

Maaltijd op school of boodschappenkaart

U kunt uw school aanmelden via schoolmaaltijden.nl. U kunt er dan voor kiezen om uw leerlingen een maaltijd op school aan te bieden of om de ouders van uw leerlingen een boodschappenkaart te verstrekken.

Wanneer u kiest voor de maaltijd op school, kunt u voor 9 euro per leerling per week uw leerlingen een dagelijkse maaltijd bieden. U kunt ervoor kiezen dit zelf te organiseren, bijvoorbeeld door het halen of laten bezorgen van boodschappen van de lokale supermarkt. U kunt vanuit het beschikbare budget ook een vrijwilliger inzetten om hierin te ondersteunen. U kunt er ook voor kiezen om een leverancier van schoolmaaltijden in te schakelen. Als u kiest voor de maaltijd op school maar nog niet precies weet hoe u dit wilt uitvoeren, kunt u contact opnemen met een van de schoolcontactpersonen van het Jeugdeducatiefonds.

Kiest u voor de boodschappenkaart, dan neemt het Rode Kruis na uw aanmelding het contact met de ouders van u over. Ouders ontvangen een kaart waarmee zij iedere week 11,50 euro per leerling per week tot hun beschikking hebben. Ze kunnen deze kaart besteden in alle levensmiddelenwinkels.

Meer informatie over meedoen aan het programma Schoolmaaltijden vindt u op schoolmaaltijden.nl.