Expertisepunten rekenen–wiskunde en digitale geletterdheid van start

Vanaf half november 2023 kunnen scholen terecht bij twee nieuwe expertisepunten voor rekenen-wiskunde en voor digitale geletterdheid. Als onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden bieden de expertisepunten informatie, inspiratie en praktische tips om met deze leergebieden aan de slag te gaan.

De expertisepunten bieden ondersteuning aan scholen voor primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs, aan het MBO en aan (leraren)opleidingen.

Expertisepunt Rekenen-Wiskunde

Op 17 november 2023 lanceert minister Paul de website van het Expertisepunt Rekenen-Wiskunde. Het doel van het expertisepunt is de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs te bevorderen. Het expertisepunt ondersteunt scholen om de ontwikkelingen in reken- en wiskundeonderwijs rond basisvaardigheden, kerndoelen en curriculumvernieuwingen in hun onderwijs vorm te geven.

Het Expertisepunt rekenen-wiskunde wordt uitgevoerd door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht en de vakinhoudelijke verenigingen voor wiskunde (NVvW) en rekenen (NVORWO). Dit doen zij in samenwerking met verschillende onderwijspartners.
 

Expertisepunt digitale geletterdheid

Op 22 november 2023 wordt de website van het Expertisepunt digitale geletterdheid gelanceerd.. Het expertisepunt wordt uitgevoerd door Kennisnet en SLO in samenwerking met verschillende onderwijspartners. Op www.expertisepuntdigitalegeletterdheid.nl is informatie over beleid en praktijk van digitale geletterdheid makkelijk te vinden en te delen. Ook biedt de website actuele informatie, tips en inspiratie en  een  loket waar scholen vragen kunnen stellen. De website is nog in opbouw en wordt continu aangevuld met nieuwe informatie.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van het Expertisepunt digitale geletterdheid. Dat kan vanaf 22 november 2023.

Masterplan basisvaardigheden

De expertisepunten voor rekenen-wiskunde en voor digitale geletterdheid zijn onderdeel van het Masterplan basisvaardigheden. Met dit programma ondersteunt de overheid scholen om de resultaten van leerlingen in taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap te bevorderen.