Subsidiemogelijkheden, Dialoogsessie NP Onderwijs en ander nieuws primair onderwijs

Dit is de eerste nieuwsbrief Primair onderwijs van het schooljaar 2022-2023. Hierin vindt u onder andere berichten over subsidie voor Schoolleiders van buiten, subidie voor Expertisedeling nieuwkomers en een Dialoogsessie over het NP Onderwijs. Ook vragen we uw aandacht voor twee monitoringsonderzoeken.

De volgende nieuwsbrief verschijnt voor de herfstvakantie.

Oproep: vult u de vragenlijsten in over het NP Onderwijs en over wachtlijsten?

We vragen uw aandacht voor twee monitoringsonderzoeken in opdracht van het ministerie van OCW. De onderzoeken gaan over het Nationaal Programma Onderwijs en over wachtlijsten in het (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs. Heeft uw school of gemeente een vragenlijst ontvangen? Dan verzoeken we u vriendelijk om deze in te vullen.

Oproep: vult u de vragenlijsten in over het NP Onderwijs en over wachtlijsten?

Internetconsultaties: Terugdringen verzuim en Versterking positie ouders en leerlingen

Tot eind september kunt u meedoen aan internetconsultaties over twee wetsvoorstellen: een wetsvoorstel over het tegengaan van schoolverzuim en een wetsvoorstel over de betrokkenheid ouders en leerlingen bij passend onderwijs. Het ministerie van OCW roept iedereen die hiermee te maken heeft op om mee te doen aan de internetconsultaties, om zo de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de wetsvoorstellen te verbeteren.

Wetsvoorstellen terugdringen verzuim en versterking positie ouders en leerlingen: doe mee aan de internetconsultaties

Ouders en leerlingen informeren over de vrijwillige ouderbijdrage

Alle leerlingen moeten altijd kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen. Daarom is het juist aan het begin van het schooljaar belangrijk ouders en leerlingen goed te informeren over de vrijwillige ouderbijdrage. Het is verplicht hierover informatie op te nemen in de schoolgids. Er zijn verschillende materialen beschikbaar die hierbij kunnen helpen.

Ouders en leerlingen informeren over de vrijwillige ouderbijdrage

Subsidie School en Omgeving

Het Programma School en Omgeving is gelanceerd. Coalities van scholen, gemeenten en lokale organisaties kunnen subsidie aanvragen voor de start of doorontwikkeling van een verrijkt aanbod om de kansen voor kinderen te vergroten. Dit kan tot en met 30 september.

Subsidie School en Omgeving

Subsidie voor schoolleiders van buiten het onderwijs

Tot en met 15 oktober 2022 kunnen schoolbesturen in het primair onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen bij DUS-I.

Subsidie voor schoolleiders van buiten het onderwijs

Subsidies expertisedeling nieuwkomers en onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen

Scholen met aantoonbare ervaring met nieuwkomersonderwijs kunnen tot en met 15 oktober subsidie aanvragen om hun ervaring te delen met andere scholen. Daarnaast kunnen gemeenten vanaf 1 oktober een vergoeding aanvragen voor de kosten van het organiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting voor leerplichtige ontheemde jongeren uit Oekraïne.

Subsidies expertisedeling nieuwkomers en onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen

Subsidie tweede lerarenopleiding

Leraren die een tweede lerarenopleiding willen volgen, kunnen van 1 oktober tot en met 31 december 2022 een subsidie tweede lerarenopleiding aanvragen. Bevoegde leraren die instellingscollegegeld betalen voor een tweede lerarenopleiding, kunnen voor het eerste en tweede studiejaar afzonderlijk maximaal € 6000 subsidie krijgen.

Subsidie tweede lerarenopleiding

Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid gestart

Het Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid is gestart. Het doel van het Kenniscentrum is om passende ontwikkelmogelijkheden in het onderwijs verder te stimuleren voor de diverse groep leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Het Kenniscentrum deelt kennis, expertise en praktijkervaringen en versterkt de samenwerking tussen professionals, ouders en leerlingen. 

Landelijk Kenniscentrum Hoogbegaafdheid gestart

Beschikking onderwijsachterstandsscores: toelichting op de berekening

Dit najaar ontvangen scholen die daarvoor in aanmerking komen de beschikkingen voor de onderwijsachterstandenbekostiging van kalenderjaar 2023. Deze beschikkingen zijn gebaseerd op de onderwijsachterstandsscores die het CBS eind juni heeft gepubliceerd. Door de actualisatie van de indicator voor onderwijsachterstanden en de overgang op kalenderjaarbekostiging is het mogelijk dat de achterstandsscores van uw school anders zijn dan die van vorig jaar. In dit artikel lichten we dit toe.

Beschikking onderwijsachterstandsscores: toelichting op de berekening