Wat is er veranderd in wet- en regelgeving? Overzicht beschikbaar

Sinds 1 augustus 2022 zijn enkele regels voor het onderwijs veranderd. Er is een overzicht van de belangrijkste wijzigingen beschikbaar.

Een van de onderwerpen van het overzicht is de modernisering van het Participatiefonds voor het primair onderwijs. U vindt hier een toelichting op de veranderingen in dit fonds.

Een belangrijke wijziging voor het voortgezet onderwijs is de inwerkingtreding van de WVO 2020, waarin de oude WVO en WVO BES zijn samengevoegd. Het oude Eindexamenbesluit, Inrichtingsbesluit en Bekostigingsbesluit zijn gebundeld in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.