Oproep: vult u de vragenlijsten in over het NP Onderwijs en over wachtlijsten?

We vragen uw aandacht voor twee monitoringsonderzoeken in opdracht van het ministerie van OCW. De onderzoeken gaan over het Nationaal Programma Onderwijs en over wachtlijsten in het (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs. Heeft uw school of gemeente een vragenlijst ontvangen? Dan verzoeken we u vriendelijk om deze in te vullen.

Het ministerie van OCW gebruikt de uitkomsten van de onderzoeken bij de verdere beleidsontwikkeling.

Nationaal Programma Onderwijs: terugblik en vooruitblik

Schoolleiders, onderwijspersoneel en gemeenten hebben de afgelopen periode een vragenlijst ontvangen over hun ervaringen met het Nationaal Programma Onderwijs. De vragenlijsten vormen een belangrijk onderdeel van de monitoring van het programma.

De ervaringen van schoolleiders, onderwijspersoneel en gemeenten met het NP Onderwijs zijn erg waardevol: de uitkomsten van dit onderzoek helpen om beleidskeuzes te maken, scholen gericht te ondersteunen en over het programma te rapporteren aan de Tweede Kamer. Zo is bijvoorbeeld het eerdere besluit om het NP Onderwijs te verlengen mede genomen wegens signalen uit vorige onderzoeken.

We vragen u onder meer om een terugblik op de uitvoering van het NP Onderwijs tot nu toe en naar de plannen voor de komende periode. Daarnaast vragen we schoolleiders en onderwijspersoneel hoe hun leerlingen ervoor staan en stellen we enkele vragen over de arbeidsmarkttoelage.

U kunt de vragenlijst tot en met 19 september invullen.

Onderwijsprofessionals kunnen hier een unieke link naar de vragenlijst opvragen.

Monitor wachtlijsten (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs: wachtlijsten in kaart

In oktober zullen de samenwerkingsverbanden aan alle scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in hun grondgebied vragen of er leerlingen op de wachtlijst staan en waarom. Dit gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer omdat er signalen waren dat leerlingen soms te lang op een plek in het speciaal onderwijs moesten wachten.

De monitor wachtlijsten is tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van scholen, samenwerkingsverbanden en de Inspectie van het Onderwijs. De gegevens worden verzameld op www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl en ook de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de eerste resultaten. De monitor wordt daarna elk halfjaar geactualiseerd.

Om een juist beeld te krijgen van de wachtlijsten is het belangrijk dat alle scholen die de vragenlijst ontvangen aan het onderzoek meedoen, ook als zij geen wachtlijst hebben.