Subsidie praktijkgerichte havo, regionale bijeenkomsten en ander nieuws voortgezet onderwijs

Aanvraagperiode voor subsidie brugfunctie start op 8 januari 2024

Van 8 januari tot en met 16 februari 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen om de brugfunctie op hun school te versterken of uit te breiden. Doel van de subsidie is te zorgen voor meer verbinding  met ouders, zodat gezinnen de juiste ondersteuning kunnen krijgen en leerlingen goed kunnen blijven meedoen op school.

Aanvraagperiode voor subsidie brugfunctie start op 8 januari 2024

Subsidie voor praktijkgerichte havo

Havo-scholen die hun leerlingen de mogelijkheid willen bieden om ook praktijkgericht onderwijs te volgen, kunnen van 8 januari tot en met 23 februari 2024 de subsidie voor praktijkgerichte havo aanvragen. De subsidie kan worden gebruikt om één of beide praktijkgerichte programma’s (Maatschappij en Technologie) aan te bieden of om mee te doen aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie.

Subsidie voor praktijkgerichte havo

OCW Dichtbij: in gesprek over sturing in het funderend onderwijs

Wilt u met het ministerie van OCW in gesprek over dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming? En bent u leraar, onderwijsondersteuner, schoolleider, ouder, bestuurder of lid van de medezeggenschap of het interne toezicht? Dan bent u van harte welkom bij een van de regiobijeenkomsten die we eind januari 2024 organiseren. U kunt zich hiervoor nu aanmelden.

In gesprek over sturing in het funderend onderwijs

Van eindtoets naar doorstroomtoets; wijzigingen in de overgang van po naar vo

In de periode van 29 januari tot en met 18 februari 2024 maken leerlingen in groep 8 de doorstroomtoets. Ze melden zich vervolgens aan voor het voortgezet onderwijs tijdens de centrale aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart. Dit schooljaar mogen scholen en regio’s ouders in de gelegenheid stellen om hun kinderen al vóór 25 maart aan te melden. Dit geldt alleen onder specifieke voorwaarden en is niet verplicht.

Van eindtoets naar doorstroomtoets; wijzigingen in de overgang van po naar vo

Pilot Onderwijstijd in het voortgezet onderwijs van start

De pilot Onderwijstijd vo gaat van start. In deze tweejarig pilot krijgen scholen voor voortgezet onderwijs de ruimte om minder lesuren aan te bieden en in plaats daarvan meer tijd te besteden aan lesvoorbereiding en ontwikkeltijd voor leraren. Scholen kunnen zich tot en met 16 februari 2024 aanmelden om aan de pilot mee te doen.

Pilot Onderwijstijd in het voortgezet onderwijs van start

Dien tijdig uw uitfaseringsplan tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense ontheemden in

Eind schooljaar 2023-2024 vervalt de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden. Schoolbesturen die op 1 januari 2024 nog een tijdelijke onderwijsvoorziening hebben, moeten een plan maken om deze stap voor stap af te bouwen. Dit uitfaseringsplan moet uiterlijk op 1 maart 2024 bij DUO zijn ingediend. Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om een nieuwe tijdelijke onderwijsvoorziening in te richten.

Dien tijdig uw uitfaseringsplan tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense ontheemden in

Duimregeling staatsexamen voortgezet onderwijs vervalt in 2024

De duimregeling in het staatsexamen voortgezet onderwijs geldt niet meer vanaf 2024. Dat heeft demissionair minister Paul besloten, onder andere naar aanleiding van de Staatsexamenmonitor van DUO.

Duimregeling staatsexamen voortgezet onderwijs vervalt in 2024

Webinar en regiobijeenkomsten over het praktijkgericht programma voor de gl en tl

Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen alle scholen voor vmbo een praktijkgericht programma aanbieden in de gl en tl. Op 28 februari 2024 kunt u een webinar volgen over het praktijkgericht programma. Ook organiseren we regiobijeenkomsten op 6, 12 en 20 maart 2024. Het webinar en de bijeenkomsten bieden informatie, praktijkvoorbeelden en gelegenheid om vragen te stellen.

Webinar en regiobijeenkomsten over het praktijkgericht programma voor de gl en tl

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

In de vakantieperiode lopen meisjes uit bepaalde landen mogelijk risico om besneden te worden. Ook kunnen sommige kinderen en jongeren  te maken krijgen met huwelijksdwang en achterlating. Circuleren er geruchten of twijfelt u? Vraag (anoniem) advies aan Veilig Thuis,  het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating of Pharos.

Let op signalen: risico meisjesbesnijdenis, achterlating of huwelijksdwang tijdens vakantie

Training ‘Aan de slag met open leermateriaal’

Bent u vo-docent en wilt u open leermaterialen op een effectieve manier gebruiken? En zoekt u begeleiding bij de eerste stappen? In de training ‘Aan de slag met open leermateriaal’ besteedt Impuls Open Leermateriaal aandacht aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om aan de slag te gaan met open leermateriaal. De training bestaat uit drie dagdelen, de eerste op 15 januari 2024.

Training ‘Aan de slag met open leermateriaal’

En verder...

…nodigen we u van harte uit voor de kick-off van TaalLab op 24 januari in Utrecht!

Wilt u helpen om taalachterstanden tegen te gaan? Doe dan mee met TaalLab van Ontwikkelkracht! Tijdens de eerste Labdag van TaalLab op woensdagmiddag 24 januari 2024 in Utrecht vertellen we u er graag alles over.

…organiseren we op 6 februari 2024 een informatiebijeenkomst over de subsidie voor MDT-kort.

Scholen kunnen nog tot en met 11 april 2024 14.00 uur een subsidie tot € 50.000,- aanvragen om kennis te maken met de maatschappelijke diensttijd (MDT) via een MDT-kort project. Wilt u hier meer over weten en inspiratie opdoen? Meld u zich dan aan voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 6 februari 2024, van 15.30 – 17.00 uur.

...zijn de lespakketten Studiefinanciering beschikbaar.

Scholen kunnen de lespakketten gratis gebruiken voor een interactieve les over studiefinanciering, zodat leerlingen op tijd weten hoe ze zelf hun studiefinanciering kunnen regelen.

…willen we u op de hoogte brengen van de subsidieronde ‘Doorstroom in een kansrijk stelsel’, uitgeschreven door het NRO.

Het onderzoek moet meer inzicht bieden in manieren waarop de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs zó kan worden vormgegeven dat dit de kansengelijkheid bevordert. We nodigen u uit om hieraan bij te dragen door deel te nemen aan het onderzoek. In dit bericht van het NRO vindt u alle inhoudelijke en praktische informatie over het onderzoek.

…hebben de ministers Dijkgraaf en Paul de Kamerbrief Lerarenstrategie aan de Tweede Kamer gestuurd.

In deze brief informeren de ministers de Kamer over de leraren- en schoolleiderstekorten en wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om de tekorten te verminderen.