Aanvraagperiode voor subsidie brugfunctie start op 8 januari 2024

Van 8 januari tot en met 16 februari 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen om de brugfunctie op hun school te versterken of uit te breiden. Doel van de subsidie is te zorgen voor meer verbinding met ouders, zodat gezinnen de juiste ondersteuning kunnen krijgen en leerlingen goed kunnen blijven meedoen op school.

Niet alle kinderen kunnen goed meedoen op school. Soms komt dit door de situatie thuis, bijvoorbeeld als er vragen of zorgen zijn op het gebied van financiën of zorg. Een brugfunctionaris zet zich in vanuit school om de verbinding met ouders en leerlingen te versterken en het schoolteam te ondersteunen bij vragen of zorgen die niet direct zijn gerelateerd aan het onderwijs.

Driejarige subsidieregeling

Om de brugfunctie op scholen te versterken en uit te breiden, is vanaf 8 januari 2024 de driejarige subsidieregeling brugfunctionaris beschikbaar voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Hiervoor is jaarlijks € 51,8 miljoen beschikbaar. Schoolbesturen kunnen de subsidie bij DUS-I aanvragen van 8 januari tot en met 16 februari 2024.

Voor Caribisch Nederland is een apart bedrag (€ 400.000,-) gereserveerd dat naar de openbare lichamen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius gaat.

Brochure met goede voorbeelden en tips

Er zijn verschillende manieren om de brugfunctie in te richten en veel scholen werken al met een brugfunctie. In deze brochure vertellen scholen uit het primair-, voortgezet en speciaal onderwijs hoe zij de brugfunctie hebben vormgegeven. Zo laat een school zien hoe een team de brugfunctie gezamenlijk kan invullen, in plaats van de taken bij één persoon te beleggen. Ook biedt de brochure een aantal praktische tips & tricks.

Meer informatie

 Op Brugfunctionaris | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen vindt u praktische informatie over de subsidieregeling. Algemene informatie over de brugfunctie, de brochure met goede voorbeelden en antwoorden op veelgestelde vragen zijn te vinden via rijksoverheid.nl. Meer goede voorbeelden zijn verzameld op deze pagina van de Gelijke Kansen Alliantie.