Subsidie voor praktijkgerichte havo

Havo-scholen die hun leerlingen de mogelijkheid willen bieden om ook praktijkgericht onderwijs te volgen, kunnen van 8 januari tot en met 23 februari 2024 de subsidie voor praktijkgerichte havo aanvragen. De subsidie kan worden gebruikt om één of beide praktijkgerichte programma’s (Maatschappij en Technologie) aan te bieden of om mee te doen aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie.

De subsidie is bedoeld voor scholen of vavo-instellingen die willen deelnemen aan het doorontwikkeltraject naar het praktijkgerichte havo en/of aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie. Het is de bedoeling dat scholen leerlingen laten starten met het schoolexamenvak in leerjaar 4 vanaf 2024/2025 (of een schooljaar later). Scholen die meedoen aan het doorontwikkeltraject voor praktijkgerichte programma’s kiezen ervoor om een Praktijkgericht programma Technologie (pgp-T) en/of een Praktijkgericht programma Maatschappij (pgp-M) te ontwikkelen en uit te voeren.

Praktijkgerichte programma’s Technologie en Maatschappij

In de programma’s Technologie en Maatschappij voeren leerlingen praktische en realistische opdrachten uit binnen en buiten de school en doen ze hierin een schoolexamen. Bedrijven, instellingen en het vervolgonderwijs zijn hierbij nauw betrokken.

De programma’s kunnen worden uitgevoerd in een kleine variant en/of grote variant:

  • De kleine variant betreft examenprogramma’s met een studielast van 120 uur. De school kan het vak als extra onderdeel toevoegen aan het combinatiecijfer.
  • De grote variant betreft examenprogramma’s met een studielast van 360 uur. Het praktijkgerichte vak wordt aangeboden als een keuze-examenvak: Technologie in N&T en N&G, Maatschappij in C&M en E&M. De vakken kunnen desgewenst in het vrije deel van elk van de profielen worden aangeboden.

De subsidie gebruiken voor praktijkgerichte programma’s

Met de subsidie kunnen havo-scholen één of beide praktijkgerichte conceptexamenprogramma’s invoeren en hiermee ervaring opdoen.  SLO past deze conceptexamenprogramma’s de komende jaren aan op basis van de ervaringen van scholen, om uiteindelijk te komen tot definitieve examenprogramma’s. SLO organiseert bijeenkomsten waar pilotscholen elkaar kunnen inspireren en van tips voorzien. Ook is er een digitaal platform voor de deelnemende scholen om materiaal uit te wisselen, zoals voorbeelden van PTA’s, opdrachten en beoordelingsmaterialen. Om scholen te ondersteunen bij de invoering van de praktijkgerichte programma’s is ook een scholingsaanbod van het Havoplatform beschikbaar.

Meer informatie vindt u op de themapagina over het praktijkgerichte programma en in de online handreiking van SLO.

De subsidie gebruiken voor de Praktijkroute havo-Educatie

Scholen kunnen de subsidie ook gebruiken om mee te doen aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie. In deze pilot gaan scholen aan de slag met een conceptexamenprogramma waarin havoleerlingen het werkveld 'onderwijs en educatie' verkennen. Hiermee kunnen leerlingen zich oriënteren op het beroep van leraar. In de pilot volgen havo-leerlingen een schoolexamenvak met een studielast van 120 klokuur. Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen waarvan het cijfer als extra vak meetelt in het combinatiecijfer.

Aanvragen tot en met 23 februari 2024

Heeft uw school interesse om in schooljaar 2024-2025 of een later schooljaar aan de slag te gaan met de praktijkgerichte programma’s of de praktijkroute havo-Educatie? Dan kunt u van 8 januari tot en met 23 februari 2024 de subsidie aanvragen bij DUS-I. De subsidie bestaat uit een eenmalig bedrag van 100.000 euro per vestiging.