Dien tijdig uw uitfaseringsplan tijdelijke onderwijsvoorziening voor Oekraïense ontheemden in

Eind schooljaar 2023-2024 vervalt de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden. Schoolbesturen die op 1 januari 2024 nog een tijdelijke onderwijsvoorziening hebben, moeten een plan maken om deze stap voor stap te af te bouwen. Dit uitfaseringsplan moet uiterlijk 1 maart 2024 bij DUO zijn ingediend. Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om een nieuwe tijdelijke onderwijsvoorziening in te richten.

Sinds 2022 zetten veel schoolbesturen zich in om leerlingen uit Oekraïne een onderwijsaanbod te bieden. Een aantal besturen heeft daarvoor een tijdelijke onderwijsvoorziening ingericht.

Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen vervalt dit schooljaar

Door de Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden was het mogelijk om tijdelijke onderwijsvoorzieningen in te richten voor onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne. Deze wet vervalt in het schooljaar 2023-2024: voor het primair onderwijs vervalt de wet op 14 juli 2024  en voor het voortgezet onderwijs op 1 augustus 2024. Vanaf dat moment is er geen juridische grondslag meer voor deze voorzieningen en mogen er geen tijdelijke onderwijsvoorzieningen meer bestaan.

Uitfaseringsplan indienen bij DUO

Schoolbesturen met een tijdelijke onderwijsvoorziening moeten uiterlijk op 1 maart 2024 een uitfaseringsplan indienen bij DUO. Scholen voor po kunnen het plan indienen op Stichten en opheffen – Primair onderwijs – DUO Zakelijk. Scholen voor vo kunnen het plan indienen op Stichten en opheffen – Voortgezet onderwijs – DUO Zakelijk.

Het uitfaseringsplan moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • het aantal leerlingen in de tijdelijke onderwijsvoorziening, het aantal leerlingen dat naar verwachting op de locatie zal blijven (indien van toepassing) en het aantal leerlingen dat naar verwachting de locatie zal verlaten;
  • de manier waarop de tijdelijke onderwijsvoorziening wordt uitgefaseerd (planning, tijdspad en proces);
  • de manier waarop is gezorgd voor  doorstroom van leerlingen naar een school voor basisonderwijs, school voor speciaal basisonderwijs of een school voor voortgezet onderwijs.

Meer informatie

U vindt hier alle informatie over wat er in het uitfaseringsplan moet staan.

Heeft u een vraag over de uitfaseringsregeling?  Dan kunt u contact opnemen met DUO. Ook op onderwijsvooroekraine.nl zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.