In gesprek over sturing in het funderend onderwijs

Wilt u met het ministerie van OCW in gesprek over dilemma’s rondom sturing, zeggenschap, bekostiging of arbeidsvoorwaardenvorming in het funderend onderwijs? En bent u leraar, onderwijsondersteuner, schoolleider, ouder, bestuurder of lid van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad of het interne toezicht? Dan bent u van harte welkom bij de regiobijeenkomsten die we eind januari 2024 organiseren.

In de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek “Koersen op kwaliteit en kansengelijkheid” heeft de minister van OCW een herijking aangekondigd van de sturing in het funderend onderwijs. Hierbij kijken we naar vragen zoals:

  • Vanuit welke sturingsgedachte stuurt OCW het onderwijs aan? Hoe voorschrijvend moet de overheid daarin zijn?
  • Wie moeten er meebeslissen over de keuzes die worden gemaakt en wat is daarvoor nodig?
  • Hoe zorgen we ervoor dat onderwijsgeld goed wordt besteed en dat voor iedereen duidelijk is welke keuzes worden gemaakt?
  • Wat kunnen we verbeteren aan de manier waarop de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld?

Vier bijeenkomsten

Om deze vragen te beantwoorden zijn de ervaringen en ideeën van het onderwijsveld erg belangrijk. Daarom organiseren we in januari 2024 vier bijeenkomsten waarbij wij met u in gesprek willen gaan. Er zijn drie fysieke bijeenkomsten en een digitale bijeenkomst:

  • 25 januari     16:00 – 20:00    Theater Buitensoos in Zwolle
  • 29 januari     16:00 – 20:00    Kazerne in Eindhoven
  • 30 januari     16:00 – 20:00    BCN Rotterdam in Capelle aan de IJssel (Deze bijeenkomst is verplaatst van Rotterdam naar Capelle aan de IJssel.)
  • 31 januari     19:00 – 21:00    (digitaal via Teams) (Deze bijeenkomst is vol, u kunt zich alleen nog aanmelden voor de wachtlijst. Bij voldoende animo wordt er een tweede digitale bijeenkomst georganiseerd in februari.)

Bij de fysieke bijeenkomsten wordt gezorgd voor een maaltijd.

OCW hecht grote waarde aan uw input en wil u daarom graag uitnodigen om op een van de opgegeven data met ons van gedachten te wisselen. Bent u leraar, onderwijsondersteuner, lid van de (gemeenschappelijk) medezeggenschapsraad, schoolleider, ouder, bestuurder of lid van het interne toezicht? Dan zijn we op zoek naar u! Meld u aan en wij hopen u te ontmoeten tijdens een van de bijeenkomsten!