Duimregeling staatsexamen voortgezet onderwijs vervalt in 2024

De duimregeling in het staatsexamen voortgezet onderwijs geldt niet meer vanaf 2024. Dat heeft demissionair minister Paul besloten, onder andere naar aanleiding van de Staatsexamenmonitor van DUO.

Uit de monitor blijkt dat het overgrote deel van de kandidaten is geslaagd zonder gebruik te hebben gemaakt van de duimregeling en dat de achterstanden onder staatsexamenkandidaten zijn niet toegenomen. Uit de monitor blijkt ook dat het aantal kandidaten dat in 2024 recht zou kunnen hebben op de duimregeling beperkt is. Een kandidaat zou potentieel recht kunnen hebben op de duim als de kandidaat opgaat voor het diploma én een resultaat inbrengt uit een coronajaar (2020, 2021, 2022).

In het belang van de leerlingen

Daarnaast zijn er andere redenen waarom de minister heeft besloten de duimregeling niet te verlengen. Zo toont onderzoek aan dat kandidaten die slagen met behulp van de duimregeling, minder succes hebben in het vervolgonderwijs.

Ook is het passend om de duimregeling in het staatsexamen niet voort te zetten, om te waarborgen dat de verschillende examenvoorzieningen vergelijkbaar zijn. In 2023 was er al geen duimregeling meer voor leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs en in het voortgezet algemeen volwassenonderwijs. Daarnaast hebben staatsexamenkandidaten inmiddels minimaal twee jaar de tijd gehad om een tegenvallend resultaat te verbeteren door opnieuw op te gaan voor een vak.

Het is in het belang van de kandidaat om een bepaald niveau te behalen. Door de hierboven genoemde redenen is het onwenselijk de duimregeling nog langer te verlengen, en daarom heeft minister Paul besloten de regeling per 2024 te laten vervallen. Meer hierover is te lezen in haar brief aan de Tweede Kamer van 18 december 2023.