Programma Schoolmaaltijden verlengd, rekentool Onderwijskansenregeling en ander nieuws voortgezet onderwijs

Programma Schoolmaaltijden gaat door in 2024

Het programma Schoolmaaltijden wordt met een jaar verlengd. Basisscholen en middelbare scholen kunnen zich via schoolmaaltijden.nl aanmelden voor gratis schoolmaaltijden voor hun leerlingen. Zij kunnen kiezen voor een gratis maaltijd op school of voor een boodschappenkaart voor thuis.

Programma Schoolmaaltijden gaat door in 2024

Spoedwet maakt onderwijs voor nieuwkomers sneller mogelijk

Het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs is op 11 oktober  in werking getreden. Hierdoor hebben gemeenten en scholen meer mogelijkheden om in een noodsituatie tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in te richten. Er zijn handreikingen beschikbaar voor gemeenten en scholen met meer informatie over de mogelijkheden.

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs maakt onderwijs voor nieuwkomers sneller mogelijk

Rekentool en brochure over de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs

In 2024 wordt de Regeling leerplusarrangement vo vervangen door de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. Er is een rekentool ontwikkeld die een indicatie geeft van het bedrag dat vestigingen zullen ontvangen. Ook zijn brochures beschikbaar met uitleg over de systematiek van de regeling.

Rekentool en brochures over de nieuwe Onderwijskansenregeling VO

Doe mee aan de uitvraag personeelstekorten

De jaarlijkse uitvraag naar personeelstekorten op scholen is van start gegaan. Dit jaar worden de tekorten voor het eerst ook in het VO landelijk gemeten. We roepen alle scholen op om aan de meting mee te doen, ook als ze geen tekorten hebben. Meedoen kan tot en met 27 oktober, via de uitnodigingsmail die alle scholen hebben ontvangen van onderzoeksbureau Centerdata.

Doe mee aan de uitvraag personeelstekorten

Subsidieregeling voor brugfunctionaris

Veel scholen werken al met brugfunctionarissen of met soortgelijke functies zoals jeugdhulp in de school, schoolzorgteams of schoolmaatschappelijk werk. Er komt een subsidieregeling om dit uit te breiden en te versterken. Op rijksoverheid.nl zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen over de brugfunctionaris en over de aangekondigde subsidieregeling. Ook kunt u op 1 november deelnemen aan een webinar waarin brugfunctionarissen hun ervaringen delen.

Subsidieregeling voor brugfunctionaris

TALIS2024 van start: laat uw stem horen over de leer- en werkomgeving op school!

Hoe denken leraren en schoolleiders over thema’s als werkplezier, professionalisering en het lerarentekort? Dat onderzoekt TALIS, het internationaal onderzoek naar de werk- en leeromgeving op scholen. Is uw school uitgenodigd om deel te nemen? Dan verzoeken we u vriendelijk om mee te doen.

TALIS2024 van start: laat uw stem horen over de leer- en werkomgeving op school!

DUO organiseert webinar ‘Studiefinanciering hoger onderwijs’

Eindexamenleerlingen en hun ouders kunnen op 26 oktober om 19.30 uur een webinar volgen  over studiefinanciering. In de live uitzending leggen voorlichters van DUO uit waar studiefinanciering uit bestaat en waarop een student recht heeft.

DUO organiseert webinar ‘Studiefinanciering hoger onderwijs’

Campagne Doe meer met Taal gestart

Doe meer met Taal is gestart, een landelijke campagne om basisvaardigheden zoals lezen, rekenen en digitale vaardigheden te stimuleren. Er is gratis aanbod beschikbaar voor ouders, onder andere over voorlezen en helpen met huiswerk. Ook kunnen ouders vanuit huis online cursussen doen, of zich opgeven voor een gratis cursus in de buurt. Vraag nu de gratis toolkit aan en breng ouders op de hoogte.

Campagne Doe meer met Taal gestart

Maak kennis met Ontwikkelkracht op 1 november!

Schoolteams kunnen zich komend voorjaar aanmelden om mee te doen aan Ontwikkelkracht, het programma om het onderwijs blijvend te verbeteren met een aanpak die écht werkt. Op woensdagmiddag 1 november laten wij besturen en scholen graag kennismaken met Ontwikkelkracht . Op deze bijeenkomst in Bilthoven geeft demissionair minister Paul het officiële startsein van Ontwikkelkracht.

Maak kennis met Ontwikkelkracht op 1 november 2023!

En verder...

…verkennen we de interesse om docent Nederlands als tweede taal (NT2-docent) te worden.

Heeft u er wel eens over gedacht om NT2-docent te worden? Of wilt u meer horen over wat er nodig is om dit te worden? Dan ontvangen we graag uw input! Meedoen kan nog tot en met 20 oktober 2023 en kost maximaal 5 minuten.

...nodigen we u uit om mee te doen met de internetconsultatie over de praktijkgerichte programma’s in het vmbo.

Door mee te doen aan de internetconsultatie over praktijkgerichte programma’s kunt u uw mening geven over het vastleggen van de praktijkgerichte programma’s in de wet. Dat kan tot en met 6 november 2023.

…is op 27 november in het Groote Museum Artis in Amsterdam de Werkbijeenkomst ‘Richting geven aan duurzaamheid in de onderwijspraktijk’.

Steeds meer leerlingen en docenten zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met duurzaamheid. In de Werkbijeenkomst gaat het over hoe u hen hierbij kan ondersteunen. Daarnaast worden er in november verschillende webinars georganiseerd over duurzaamheid in het onderwijs.

...is er een brochure over leerlingenvervoer gepubliceerd voor scholen.

De brochure biedt praktische tips en informatie waarmee scholen kunnen bijdragen aan goed leerlingenvervoer.

…kunt u de vragenlijst over uw ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociale veiligheid nog invullen.  

De vragenlijst is onderdeel van een onderzoek door adviesbureau AEF in opdracht van het ministerie van OCW. Invullen duurt maximaal 10 minuten.