Rekentool en brochures over de nieuwe Onderwijskansenregeling VO

In 2024 wordt de Regeling leerplusarrangement vo vervangen door de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. Er is een rekentool ontwikkeld die een indicatie geeft van het bedrag dat vestigingen zullen ontvangen. Ook zijn er brochures beschikbaar met uitleg over de systematiek van de regeling.

Met de nieuwe regeling komt meer geld beschikbaar om leerlingen te ondersteunen die een risico hebben op onbenut leerpotentieel. Daarnaast komt er een nieuwe systematiek  om het budget te verdelen. Deze verdeling is gebaseerd op de onderwijsachterstandenindicator van het CBS.

Wat verandert er voor u?

Het budget dat in totaal beschikbaar is voor de regeling wordt verhoogd: per jaar is € 157 miljoen beschikbaar. Hiervan is 9% beschikbaar voor het praktijkonderwijs. Het budget wordt verdeeld per vestiging. Omdat er meer geld beschikbaar komt, zullen meer vestigingen aanvullende bekostiging ontvangen dan nu nog het geval is met het leerplusarrangement vo. Veel vestigingen die op dit moment geld ontvangen via het leerplusarrangement, zullen door de nieuwe regeling meer geld ontvangen. Een klein aantal vestigingen zal juist minder of geen aanvullende bekostiging meer ontvangen, omdat er met een nieuwe, meer precieze indicator wordt gewerkt.

Rekentool en brochures

De rekentool geeft een indicatie van het bedrag dat vestigingen  ontvangen. Let op: dat is niet het definitieve bedrag. Scholen kunnen geen rechten ontlenen aan de rekentool.

Daarnaast zijn er brochures beschikbaar met uitleg over de regeling en over wat er verandert. Omdat er in de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs wordt gewerkt met twee aparte rekensystematieken is er een brochure voor het praktijkonderwijs en een brochure voor vmbo, havo en vwo.

U vindt hier meer informatie over de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs.