Duurzaamheid in de Onderwijspraktijk: werkbijeenkomst en webinars

Steeds meer leerlingen en docenten zijn gemotiveerd  om  aan de slag te gaan met duurzaamheid in de lessen, het schoolgebouw en de omgeving. Zij zijn daarbij soms nog zoekende naar hoe en waar te beginnen. Als schoolbestuurder en schoolleider kunt u hen hierbij ondersteunen. Hierover gaat de Werkbijeenkomst 'Richting geven aan duurzaamheid in de onderwijspraktijk', op 27 november 2023 in het Groote Museum Artis in Amsterdam. Ook kunt u in november 2023 een aantal webinars over duurzaamheid in het onderwijs volgen.

In de Werkbijeenkomst ‘Richting geven aan duurzaamheid in de onderwijspraktijk’ identificeren we de stappen die het onderwijs kan zetten om bij te dragen aan de duurzaamheidsopgaven. Ook onderzoeken we hoe de overheid scholen hierbij kan ondersteunen.

Prakijkvoorbeelden

Laat u inspireren door praktijkvoorbeelden en ontdek of herijk uw leiderschap. Ga in verschillende tafelsessies aan de slag met andere schoolbestuurders, schoolleiders en een scholier van het LAKS om ‘duurzaamheid’ te concretiseren naar instrumenten en activiteiten in uw eigen school: hoe kunt u duurzaamheid verweven in uw schoolvisie en hoe werkt u dit uit in de praktijk?  

De werkbijeenkomst is een initiatief van de ministeries van IenW en LNV, i.s.m. OCW, EZK en BZK. Deze ministeries ondersteunen scholen en onderwijsinstellingen die hun onderwijs en gebouwen willen verduurzamen.  

Webinars over duurzaamheid

Behalve aan de werkbijeenkomst op 27 november kunt u ook deelnemen aan een aantal webinars over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs.

De webinars gaan over duurzaamheid in relatie tot:

  • het curriculum (13 november 2023);
  • pedagogiek en didactiek (25 november 2023);
  • burgerschapsonderwijs en de Sustainable Development Goals (20 november 2023);
  • onderwijshuisvesting en bedrijfsvoering (22 november 2023).

De webinars zijn interessant voor een breed publiek. Naast schoolbestuurders, schoolleiders en docenten in het po, vo en so zijn ook andere geïnteresseerden van harte uitgenodigd om ze bij te wonen.

Aanmelden voor de werkbijeenkomst en webinars

Wilt u deelnemen aan de werkbijeenkomst en/of aan één of meerdere van de webinars? Meld u dan hier aan!