Spoedprocedure VOG Oekraïens onderwijspersoneel, masterplan basisvaardigheden en ander nieuws voortgezet onderwijs

Spoedprocedure VOG voor Oekraïens onderwijspersoneel

Er is een spoedprocedure afgesproken met Dienst Justis zodat Oekraïns onderwijspersoneel zo snel mogelijk de aanvraagprocedure voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan doorlopen. Dit is nodig vanwege de grote toestroom van ontheemde kinderen uit Oekraïne: op verschillende plekken in het land worden nieuwkomersscholen uitgebreid of tijdelijke onderwijsvoorzieningen opgezet, onder andere met de inzet van Oekraïens onderwijspersoneel.

Spoedprocedure VOG voor Oekraïens onderwijspersoneel

Basisvaardigheden moeten beter: minister Wiersma kondigt een masterplan aan

Te veel leerlingen verlaten het onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden. Hier wil minister Wiersma iets aan doen. Daarom heeft hij een masterplan aangekondigd voor de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Het ministerie van OCW gaat graag over hoe het masterplan eruit moet komen te zien. Wat heeft u nodig om aan de slag te kunnen met een verbetering van de basisvaardigheden? Houd voor de data van deze gesprekken de sociale kanalen van OCW in de gaten.

Basisvaardigheden moeten beter: minister Wiersma kondigt een masterplan aan

Vernieuwd curriculum: starten met basisvaardigheden en periodiek onderhoud

Er komen bijgestelde kerndoelen voor taal en rekenen/wiskunde, en daarna nieuwe kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. Ook komt er een systeem voor periodiek curriculumonderhoud om rust en regelmaat te brengen in de onderwijsopdracht aan scholen. Dit is de uitkomst van het debat over het curriculum dat de Tweede Kamer op 6 april voerde met minister Wiersma.

Vernieuwd curriculum: starten met basisvaardigheden en periodiek onderhoud

Onderzoek professionaliseren en evaluatie Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs als instrument draagt onder andere bij aan professionalisering van leraren en heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Wel is er meer aandacht nodig om de kennis die leraren door de beurs opdoen, te laten bijdragen aan ontwikkelingen in de school. De rol van de schoolleider én goed strategisch HRM (SHRM) beleid spelen hierbij een belangrijke rol. Dat blijkt uit onderzoek naar professionalisering en evaluatie van de Lerarenbeurs.

Lerarenbeurs en Teambeurs PO dragen bij aan schoolontwikkeling

Het Nationaal Groeifonds investeert in het onderwijs

Het Nationaal Groeifonds investeert de komende jaren €155 tot 323 miljoen in de volgende projecten voor het onderwijs: Ontwikkelkracht, Impuls Open Leermateriaal & Edu-V. Deze projecten zitten nu in de opstartfase, houd de websites in de gaten voor meer informatie over de startdata en hoe u kunt meedenken.

Het Nationaal Groeifonds investeert in het onderwijs

Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022

Binnenkort kunt u benaderd worden voor het onderzoek ‘Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022’. Dit onderzoek wordt, in opdracht van het ministerie van OCW, in het najaar van 2022 uitgevoerd door het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht. Doet u ook mee? U vindt hier meer informatie.

Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022

VO-academie publiceert nieuw katern over verandervermogen

Het onderwijs is continu in beweging. Verandering is daardoor een belangrijk onderdeel van het werk van elke leidinggevende in het onderwijs. Het nieuwe katern over verandervermogen van de VO-academie biedt inspiratie en handvatten voor schoolleiders en bestuurders die een verandering in gang willen zetten.

VO-academie publiceert nieuw katern over verandervermogen

Inspiratiebijeenkomst schoolbrede onderwijsontwikkeling van Voortgezet Leren op 31 mei

Voortgezet Leren organiseert op 31 mei een inspiratiebijeenkomst over schoolbrede onderwijsontwikkeling. In deze bijeenkomst vertellen oud- schoolleider Jeroen van Grunsven en docent Bosco Smit over schoolbrede onderwijsontwikkelingen op het gebied van talentontwikkeling van de leerling.

Inspiratiebijeenkomst schoolbrede onderwijsontwikkeling van Voortgezet Leren

Werkconferentie Duurzame ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap op 30 juni

Wilt u als schoolleider op een duurzame manier het leren in uw organisatie een plek geven? Wilt u zich als leraar eigenaar voelen van ontwikkelingen in de school? Meld u dan aan voor de werkconferentie over duurzame ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap op 30 juni, georganiseerd door het Kohnstamm Instituut in samenwerking met Voortgezet Leren.

Werkconferentie: Duurzame ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap

Afzender

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag