Lerarenbeurs en Teambeurs PO dragen bij aan schoolontwikkeling

De Lerarenbeurs draagt bij aan professionalisering van leraren en heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Wel is er meer aandacht nodig om de kennis die leraren door de beurs opdoen, te laten bijdragen aan ontwikkelingen in de school. Ook de kennis die basisschoolleraren hebben opgedaan met een Teambeurs PO heeft een positief effect op schoolontwikkeling.

Dit blijkt uit een evaluatie van de Lerarenbeurs en een evaluatie van de Teambeurs PO in opdracht van het ministerie van OCW.

Professionele gedrevenheid

Een van de conclusies van de evaluatie is dat de Lerarenbeurs duidelijk voorziet in een behoefte: de meeste leraren die een beurs hebben ontvangen zien het als een nuttige investering in hun beroep, ook op lange termijn. Ook de meeste schoolleiders zijn positief over de beurs, zij zien het als een geschikt instrument om de professionalisering van leraren te bevorderen. Uit het onderzoek blijkt ook dat de professionele gedrevenheid van de meeste leraren groot is.

De Teambeurs PO, die van 2017 tot 2021 beschikbaar was om lerarenteams in het basisonderwijs eenzelfde masteropleiding te laten volgen, heeft ook bijgedragen aan de onderwijskwaliteit. Doordat meerdere leraren dezelfde masteropleiding volgden motiveerden zij elkaar om de opleiding af te maken. De beurs heeft er daarmee aan bijgedragen dat er meer masteropgeleide leraren in het basisonderwijs zijn.

Belemmeringen wegnemen

De onderzoekers doen enkele aanbevelingen om de effectiviteit van de Lerarenbeurs te vergroten. Zo kunnen schoolleiders en besturen stimuleren dat leraren gezamenlijk aan leeractiviteiten deelnemen. Ook moeten zij belemmeringen voor professionalisering wegnemen en zorgen dat professionalisering wordt verbonden met de opgave(n) van de school.

Over de aanbevelingen van het onderzoek naar de Lerarenbeurs zullen we verder in gesprek gaan met de partners uit het onderwijs.